SPOTKAJMY SIĘ W FERIE. NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W ŚLĄSKIM CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI, UL. POLA 38.

Zapraszamy w ferie zimowe do spędzania czasu razem ze, współpracującym z naszą Spółdzielnią, Śląskim Centrum Wolności i Solidarności.

Całe rodziny, różne grupy oraz pojedyncze osoby zachęcamy do obejrzenia wystawy stałej. Przygotowano też zajęcia dla młodzieży od 12. roku życia:

● Warsztaty graficzne „Mój pierwszy ex libris”

▶ Terminy: poniedziałki 5 lutego 2024 r., godz. 11.00

▶ Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Więcej o warsztatach: https://scwis.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-warsztaty-graficzne

● Klub Gier Historycznych

▶ Termin: czwartek, 1 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 15.00

Klub Gier Historycznych: https://scwis.pl/aktualnosci/klub-gier-historycznych-zaprasza

O lokalnym dziedzictwie i jego popularyzacji

Spotkanie autorskie wokół najnowszej publikacji „Katowickie tablice i pomniki pamiątkowe”

1 lutego 2024 r. godz. 17.00

Katowickie pomniki i tablice pamiątkowe to pierwsza tego typu publikacja w mieście. Jest owocem prawie dwuletnich kwerend terenowych zarówno zewnętrznych jak też wewnętrznych przestrzeni publicznych (szkoły, urzędy, instytucje kultury). Autor dotarł do ponad 500 różnorodnych upamiętnień, które opisano na 256 kartach katalogu i zilustrowano 46 artystycznymi fotografiami. Dzięki katalogowi czytelnik będzie w stanie poznać lokalizację, formę upamiętnienia, treść inskrypcji i szereg innych informacji o pomniku bądź tablicy. Publikacja została pomyślana jako praktyczne narzędzie pomocne w pracy nauczycieli regionalistów, urzędników i samorządowców, społeczników, lokalnych aktywistów czy przewodników turystycznych. Jest też skarbnicą wiedzy dla mieszkańców zainteresowanych swoją „ojczyzną lokalną”.

Podczas spotkania będzie prowadzona sprzedaż katalogu w cenie rabatowej 32 zł.

Więcej: https://scwis.pl/aktualnosci/promocja-katalogu-pomnikow-i-tablic/

Solidarność do wojska!

Wystawa o obozach wojskowych w stanie wojennym

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Solidarność do wojska! Obozy wojskowe jako forma dotkliwej represji przeciw członkom Solidarności”.

Ekspozycję przygotował Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku w 40. rocznicę utworzenia wojskowych obozów internowania. Były to ośrodki, w których ćwiczenia wojskowe miały być karą za przynależność do „Solidarności”, a ich celem nie było podniesienie zdolności bojowej żołnierza, tylko jego złamanie i upodlenie.

▶ Otwarcie wystawy: 13 lutego 2024 r., godz. 17.00

▶ ŚCWiS, ul. Wincentego Pola 38, Katowice

▶ Ekspozycja będzie czynna do 6 marca.

Więcej o wystawie i represjach: https://scwis.pl/aktualnosci/solidarnosc-do-wojska/