Koniec sezonu grzewczego

Informujemy, iż począwszy od 13.05.2024 r. nastąpi zakończenie tegorocznego sezonu grzewczego i systematyczne wyłączanie ciepła dostarczanego do grzejników centralnego ogrzewania w budynkach należących do naszej spółdzielni.

Po wyłączeniu ogrzewania budynków prosimy o odkręcenie na okres letni głowic termostatycznych do pozycji maksymalnej.

Umożliwi to sprawne rozpoczęcie sezonu grzewczego. Dzięki temu grzejniki zostaną szybciej włączone do pracy, zmniejszy się liczba przypadków zapowietrzenia grzejników, a także wielu usterek samych zaworów.