Ruszyła V edycja Konkursu Fotograficznego Rady Osiedla „Centrum” pn. „Najładniejszy balkon, ogródek przyblokowy lub teren wokół nieruchomości – od wiosny do jesieni”

Celem konkursu, o charakterze artystycznym, organizowanego i finansowanego w ramach działalności społeczno-kulturalno-oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, jest:
– rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników konkursu
i mieszkańców w dziedzinie fotografii,
– popularyzacja (promowanie) wśród mieszkańców osiedla i inspirowanie ich do dbałości
o estetykę najbliższego otoczenia – zasobów mieszkaniowych spółdzielni, w
szczególności Osiedla „Centrum” – poprzez zakładanie (aranżację rozmaitymi roślinami,
kwiatami i drzewkami ozdobnymi) i pielęgnacja zieleni balkonowej, ogródków
przyblokowych i terenów wokół nieruchomości,
– wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Osiedla „Centrum”.
Tegoroczna edycja konkurs organizowana jest w okresie 5 miesięcy – od 1 maja do 30
września 2024 roku
i przeprowadzana jest w dwóch kategoriach:
– Kategoria I – fotografia balkonów Osiedla „Centrum”,
– Kategoria II – fotografia ogródków przyblokowych i terenów wokół nieruchomości Osiedla „Centrum”.
Do konkursu mogą przystąpić wszystkie osoby posiadające udokumentowane członkostwo w spółdzielni.
Nagrodami w konkursie będą karty podarunkowe do sieci marketów na zakupy głównie artykułów ogrodniczych.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa!
Marcin Tatoj -przewodniczący Rady Osiedla „Centrum”