Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

 Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ”Górnik”, które odbędzie się w częściach w dniach 11.06 – 19.06. 2024 r. o godz. 16°° na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 7 przy ul. Bankowej 11b,

Do każdej części zaliczono Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie działania poszczególnych Administracji Osiedli

 I część odbędzie się w dniu 11.06.2024 r. o godz. 16 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 7 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie Administracji Osiedla „Centrum”, a to: Ul. Rochowiaka 20A, 20B, Ul. Lisieckiego 8-10-12, Lisieckiego 14-16-18, Ul. Kubiny 7, Ul. Kominka 2, Ul. Różana 9, Ul. Drzymały 7, Ul. Szeligiewicza 4, Ul. Podchorążych 11-13, Ul. Szeligiewicza 8-14, Ul. Raciborska 40,Ul. Lisieckiego 25-25A, 27-29-31, 33-33A, 35-37-39, Ul. Lisieckiego 4-6, Ul. Strzelecka 17, Ul. Strzelecka 11-13-15, Ul. Strzelecka 19, Ul. Lisieckiego 7-11, Ul. Mikołowska 37-39-39A-39B-39C, Ul. Kubiny 3,5, Ul. Gawliny 2,4, Ul. Kominka 7, Ul. Adamskiego 14-14A, Ul. Fliegera 12, Ul. Fliegera 14,16, Ul. Fliegera 18, Ul. Fliegera 4-6-8,10, Ul. Fliegera 3, 5-7-9,11, Ul. Leśnego Potoku 30, Ul. Leśnego Potoku 32, 32A, Ul. Raciborska – garaże, Ul. Strzelecka – garaże, Ul. Fliegera – garaż wielostanowiskowy, Ul. Strzelecka 17A – 17 –garaże, Ul. Mikołowska 117 A – pawilon, Ul. Mikołowska – miejsca postojowe w zesp. garaży dwustan. 1-8, Ul. Mikołowska – garaże i miejsca postojowe w zesp. garaży 9-29.

II część odbędzie się w dniu 12.06.2024 r. o godz. 16 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 7 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie Administracji Osiedla „Centrum”, a to: Ul. Ligocka 2, 4, 4A, 6, Ul. Gallusa 4, 6, Ul. Gallusa 14, 14A, 14B, 14C, Ul. Piękna 9, 11, Ul. W. Pola 9,11,13, Ul. Piękna 49-51-53-55, 57-59, Ul. Mikołowska 113, Ul. Modrzejewskiej 6-8, Ul. Mikołowska119,UL. Pola 77-85, 87-95, Ul. Mikołowska 129, Ul. Brynowska 56-58, Ul. Dworska 17-19, Ul. Dworska 13B-C, Ul. Dworska 11D-11E, Ul. Brynowska 57A, 63, Ul. Dworska 11F-11G,Ul. Brynowska 45, Ul. Brynowska 51A-51B, Ul. Brynowska 43, Ul. Brynowska 51C, Ul. Brynowska 51, Ul. Brynowska 51D, Ul. Gallusa 13, 13A, 13B, Ul. Brynowska 53A-55-55A,Ul. Gallusa 5, Ul. Ligocka 5, 5A, 7, Ul. W. Pola 27, 29, Ul. Ligocka 7A ,7B, Ul. W. Pola 2, 4, Ul. Piękna 50-52-54-56-58-60-62-64, Ul. Mikołowska 102-102A-102B-102C-102D, 104-106-108-110, 112-114-116, Ul. Gallusa 4, garaż piętrowy, Ul. Boczna – garaże, Ul. Gallusa – garaże 28-33 w zesp. garaży piętrowych, Ul. Gallusa – garaże 23-26 i 35-38 w zesp. garaży piętrowych, Ul. Gallusa 4, 6 – garaże, Ul. W. Pola – garaże, Ul. Modrzejewskiej 6-8 – garaże, Ul. Gallusa 5 – zespół garaży piętrowych.

III część odbędzie się w dniu 13.06.2024 r. o godz. 16 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 7 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie Administracji Osiedla „Kokociniec”.

 IV część odbędzie się w dniu 14.06.2024 r. o godz. 16 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 7 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie Administracji Osiedla „Zadole”.

V część odbędzie się w dniu 17.06.2024 r. o godz. 16 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 7 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie Administracji Osiedla „Rolna”.

 VI część odbędzie się w dniu 18.06.2024 r. o godz. 16 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 7 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie Administracji Osiedla „Załęże”.

VII część odbędzie się w dniu 19.06.2024 r. o godz. 16 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula nr 7 przy ul. Bankowej 11b, w Katowicach i obejmie swoim zasięgiem Członków posiadających prawa do lokali w nieruchomościach położonych w obrębie Administracji Osiedla „Słoneczna”.

Członkowie spółdzielni mają prawo do zapoznania się z projektami uchwał i sprawozdaniami, które będą przedmiotem obrad każdej części Walnego Zgromadzenia. Zostaną one wyłożone do wglądu od dnia 28.05.2024 r w siedzibie Zarządu Spółdzielni (ul Mikołowska 125A w Katowicach, pokój nr.4).

Sprawozdanie finansowe spółdzielni sporządzone na dzień 31.12. 2024 r. i sprawozdanie z działalności spółdzielni za rok 2023 dostępne są do wglądu w każdej Administracji Osiedla, w siedzibie Zarządu Spółdzielni i w zakładce EBOK na stronie internetowej pod adresem: www.smgornik.katowice.pl

Zarząd Spółdzielni zawiadamia o możliwości zgłaszania kandydatur na Delegata  na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Członek Spółdzielni chętny do kandydowania na 4-letnią kadencję Delegata na Zjazd RZRSM powinien zgłosić swą kandydaturę na piśmie, w stosownym formularzu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul Mikołowskiej 125 A do 31 maja 2024r.

 Zobacz :