Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu polegającego na wymianie instalacji wod-kan w budynku przy ul. Adamskiego 14a w Katowicach – Etap I oraz w budynku przy ul. Adamskiego 14 w Katowicach – Etap II