Porównajmy nasze opłaty

Wobec pojawienia się opinii o rzekomo wyjątkowo wysokich opłatach eksploatacyjnych w SM Górnik, porównaliśmy nasze opłaty z inną katowicką spółdzielnią. Część mieszkańców bowiem wskazywała ją jako tą, w której mieszkańcy mają niższe stawki i jest więcej remontów.

Do porównania wzięto dane, które najczęściej podnoszone są w uwagach mieszkańców.

Porównywane spółdzielnie charakteryzują się następującymi danymi:

 Inna spółdzielniaSM Górnik w Katowicach
liczba lokali mieszkalnych803210010
liczba budynków mieszkalnych44227
liczba lokali użytkowych295196
liczba garaży495722

I Opłaty eksploatacyjne  zl/m²/m-c:

Inna Spółdzielnia( dane ze sprawozdania za rok 2023): nieruchomości w szt.

Przedział opłatyCzłonkowie – spółdzielcze prawo do lokalu: opłata I.Członkowie spółdzielcze prawo do lokalu opłata II.
do 3,5000
od 3,50 do 5,007 szt-87,5%2 szt-25%
od 5,00 do 6,501szt –12,5%6- 75%
powyżej 6,5000

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik: lokale mieszkalne członkowie obowiązujące od 01-01-2023 i od 01-06-2023r.:

Przedział opłatyod 01.06.2023r.od 01.06.2024r.
do 3,506szt-5,13%4szt-3,42%
od 3,50 do 5,0083szt-70,94%55szt-47,01%
od 5,00 do 6,5027szt-23,08%57szt-48,72%
powyżej 6,501szt-0,85%1szt-0,85%

Inna spółdzielnia: lokale użytkowe- nieruchomości w szt.

Przedział opłaty:Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm oplata IOpłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm opłata II
do 3,500                   0
od 3,50 do 5,0000
od 5,00 do 6,5000
powyżej 6,505szt-100%5-100%

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik Katowice: lokale użytkowe- nieruchomości w szt.

Przedział opłatyod 01.06.2023r.od 01.06.2024r.
Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosmOpłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm
do 3,5000
od 3,50 do 5,001-5%1-5%
od 5,00 do 6,503-15%2-10%
powyżej 6,5016-80%17-85%

Inna spółdzielnia : garaże, nieruchomości w szt.

Przedział opłatyOpłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm oplata IOpłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm opłata II
do 3,501szt-20%1-20%
od 3,50 do 5,003szt-60%0
od 5,00 do 6,501szt-20%4-80%
powyżej 6,5000

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach: garaże, nieruchomości w szt.

Przedział opłatyod 01.06.2023r.od 01.06.2024r.
Opłata – członkowie art. 4 ust 1 uosmOpłata – członkowie art. 4 ust 1 uosm
do 3,50117szt-94,35%111szt-89,52%
od 3,50 do 5,006szt-4,84%12szt-9,68%
od 5,00 do 6,501szt-0,81%1szt-0,81%
powyżej 6,5000

II. Potencjał remontowy i realizacje w 2023 r/:

  1. Inna spółdzielnia, odpis fundusz remontowy w 2023 r: 10 399 95,00 zł, umorzenia pożyczek: 0,64 mln zł.
  2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Katowicach, odpis na fundusz remontowy w 2023 r: 24 482 206 zł, umorzenia pożyczek 1,57 mln zł
  3.  Remonty zrealizowane w 2023 r:
Remonty podstawowe w PLNTermomodernizacja w PLNDźwigi w PLN
Inna spółdz.SMGInna spółdz.SMGInna spółdz.SMG
7 821 692,127 809 6613 192 135,8313 428 143,00668 897,751 572 408,00

III. Fundusz wynagrodzeń:

  1. SM Górnik: 14 638 549,03 zł.-  średnie zatrudnienie 160,32 osób,
  2. Inna spółdzielnia: 17 142 722,51 zł.- średnie zatrudnienie 133,9 osób

Powyższe zestawienia pozostawiamy bez komentarza do obiektywnej Państwa  analizy.