Przetarg nieograniczony na: 1. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja kanału  zsypowego od wewnątrz i rury wentylacyjnej kanału zsypowego oraz przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu 2. Mechaniczne czyszczenie, mycie, dezynfekcja i dezodoryzacja szuflad wywrotnych pomieszczeń w których zostały one zlokalizowane 3. Mechaniczne czyszczenie i mycie wysokociśnieniowe, dezynfekcja i dezodoryzacja głównych komór zsypowych 4. Przeprowadzenie badań stanu technicznego zsypów, połączone z wykrywaniem wewnętrznych uszkodzeń przy pomocy kamery TV z rejestracją i sporządzeniem protokołu 5. Mechaniczne udrażnianie kanału zsypowego i rury wentylacyjnej 6. Uzupełnianie uszczelek gumowych szuflad/drzwiczek do kanałów zsypowych 7. Wykonywanie, w oparciu o wystawione przez Zleceniodawcę zlecenie, robót remontowych związanych m.in. z naprawą lub wymianą odcinków kanałów zsypowych, naprawą lub wymianą lejów zsypowych w komorach, naprawa lub wymiana szuflad, drzwiczek zsypowych, malowanie szuflad.