Przetarg nieograniczony na: wykonywanie usług polegających na odśnieżaniu chodników, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, schodów terenowych, wejść do klatek schodowych, dojść do śmietników oraz samych śmietników i miejsc gromadzenia odpadów, itd. oraz posypywaniu ich piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w soboty i  dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni pisemnie wskazane przez Zamawiającego