Przetarg nieograniczony na: usługę odśnieżania dróg osiedlowych, chodników, parkingów, zatok postojowych oraz dojazdów do garaży i śmietników oraz posypywanie piaskiem w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach

Dotyczy wszystkich Administracji.

Możliwość składania ofert częściowych: odrębnie dla każdego Rejonu (nie ma możliwości składania oferty wyłącznie dla Administracji Centrum Północ albo Południe – jest to jeden Rejon).