Przetarg nieograniczony na usługi związane z doraźnym wywozem odpadów, które nie podlegają odbiorowi przez MPGK z nieruchomości należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.

Zakres usług obejmuje:

  1. doraźny – na zlecenie administracji poszczególnych osiedli, wywóz odpadów, które nie podlegają odbiorowi przez MPGK, pozostawionych przez mieszkańców głównie w miejscu składowania odpadów. Do tego rodzaju odpadów należą między innymi: odpady i materiały budowlane i remontowe (umywalki, wanny, brodziki, muszle ceramiczne, gruz, grzejniki, ramy okienne, drzwi, płyty kartonowo – gipsowe), części samochodowe (opony, fotele, części karoserii, lampy), zdekompletowane elektrośmieci (pralki, lodówki, sprzęt elektryczny)obudowy sprzętu RTV, choinki,
  2. opróżnianie opuszczonych (w wyniku eksmisji, zgonu użytkownika lub porzucenia) lokali oraz załadunek, wywóz i utylizację pozostawionych w nich rzeczy,
  3. usuwanie z części wspólnych budynku takich jak: piwnice, suszarnie oraz korytarze, pozostawionych w nich przedmiotów oraz ich załadunek, wywóz i utylizację. 

Dotyczy: wszystkich Administracji – brak możliwości składania ofert częściowych.