Przetarg nieograniczony na wykonanie zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej w budynkach, w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i sprawdzenia stanu izolacji obwodów elektrycznych w mieszkaniach, lokalach użytkowych i innych oraz częściach wspólnych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „GÓRNIK” w Katowicach, których dokładny wykaz  znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji.