Dopłaty za energię elektryczną

Została podpisana przez Prezydenta ustawa o bonie energetycznym. Tym samym, osoby o najniższych dochodach, mogą skorzystać z jednorazowej dopłaty do rachunków za prąd.

Nowe świadczenie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, które w 2023 r. nie przekroczyły:

2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;

1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość bonu to 300 zł dla gospodarstwa domowego 1-osobowego, 400 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 500 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego i 600 zł dla gospodarstw 6 i więcej osobowych.

Jeśli źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, to wartość bonu wzrasta o 100%. Przy wypłacie obowiązuje zasada, że po przekroczeniu limitu dochodowego, kwota bonu jest pomniejszana wg zasady „złotówka za złotówkę”.

Wnioski o bon energetyczny można składać w placówkach MOPS w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wypłata nastąpić może od jesieni br. do początku 2025 r.

Pamiętać też warto o oszczędności energii. Najprościej wyłączać światło jeśli go w danym pomieszczeniu nie potrzebujemy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje następujące metody i zachowania:

  • montaż oświetlenia i urządzeń energooszczędnych,
  • wybór najkorzystniejszej oferty dostawcy energii,
  • korzystanie z oświetlenia punktowego gdzie to możliwe,
  • ustawienie klimatyzacji na temp. nie mniejszą niż 25 st. Celsjusza,
  • nieotwieranie okien w czasie jej pracy,
  • maksymalne wykorzystanie światła dziennego,
  • ustawienie lodówek z dala od źródła ciepła i regularne ich rozmrażanie,
  • korzystanie z urządzeń zgodnie z instrukcjami,
  • niepozostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania,
  • wyłączenie zasilaczy i ładowarek po zakończeniu pracy.

Katarzyna Szeniec

Wiceprezes ds. ekonomicznych