ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Materiały elektryczne)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik w Katowicach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na  dostawę materiałów elektrycznych wygrała firma: Przedsiębiorstwo „el 12” z siedzibą przy ul. Św. Anny w Opolu.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Katowicach zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów elektrycznych.

Termin składania ofert upływa 31.01.2017 r.

 

ZAPRASZAMY!


Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Górnik”

Mikołowska 125 A

40-592 Katowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Materiały elektryczne

 

Szanowni Państwo,

 1. Zapraszamy do współpracy w zakresie zaopatrzenia w materiały elektryczne.
 2. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej według załączonej specyfikacji.
 3. Roczne wydatki na zakup materiałów elektrycznych w Spółdzielni to kwota ok. 40.000,00 – 45.000,00 zł.
 4. Faktury będą wystawiane raz na miesiąc, odrębnie na każdą z sześciu Administracji.
 5. Zamówienia będą składane 2 razy w miesiącu.
 6. Czas realizacji dostawy do 48 godzin środkiem transportu Sprzedającego.

 

 

Termin składania ofert upływa 31.01.2017 r.

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię
  i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
 • podpis Wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;
 • termin obowiązywania oferty,
 • termin realizacji zamówienia,
 • okres gwarancji,
 • wzór proponowanej umowy,
 • zgodę na podpisanie klauzuli antykorupcyjnej w przypadku zawarcia umowy o współpracy, stanowiącej złącznik, do niniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z zamówienia pomimo spełnienia wymaganych kryteriów przez Zamawiającego w przypadku odmowy podpisania Klauzuli antykorupcyjnej.

W przypadku przesyłek koperta powinna być oznaczona następująco:

                 OFERTA NA MATERIAŁY ELEKTRYCZNE  

 

Oferty można składać:

 • Pocztą, lub osobiście na adres: ul. Mikołowska 125a, 40-592 Katowice
 • przesłać skan oferty e-mailem na adres: agnieszka.wiacek@smgornik.katowice.pl
 • przesłać faksem podpisany formularz ofertowy na nr 32/2571-557
  w nieprzekraczalnym terminie: 31.01.2017 r.

 

Zamawiający zawrze umowę o współpracy z Wykonawcą, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszej dokumentacji, oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową brutto.

 

 

Wykaz materiałów elektrycznych

 

Nazwa asortymentu j.m. Cena Uwagi
AKORD gniazdo 2x2P+PE białe szt.
AKORD łącznik 1-begun. biały szt.
AKORD przycisk 1-begun. „światło” biały szt.
AQUARIUS gniazdo n/t IP54 2P+PE białe z klapką białą szt.
AQUARIUS łącznik n/t IP54 1-biegun. Biały szt.
Bateria LR-03 ENERGIZER INDUSTRIAL 10 623861 szt.
biała puszka n/t 80×80; IP44; z zaciskami 1÷4mm2;dekiel na 4 wkręty metalowe; 4-wlotowa; z dławnic szt.
Kołek KWM 80 op=4szt. 4szt.
Lampa hal. 50W G53 45st. szt.
latarka czołowa ST-8301-8L szt.
Latarka LED P3830 3W z zoomem 40m/140m szt.
łącznik n/t 1-b. LAMBDA biały 430 szt.
Opaska 203×2,5 GT-200MC biała szt
opr. LED 15W ORO FLAT S szt.
OPR.PROJ.LED 10W DZIENNA NEON szt.
Oprawa hermetyczna TWIST ECO 2x36W elektorniczna ABS+PS szt.
PD60x12 pierścien dystansowy φ60x12mm biały szt.
PD60x24 pierścien dystansowy φ60x24mm biały szt.
próbnik napięcia FAZER 777 szt.
przewód PPJ 2P+Z OW 3×1,5 3mb S03230 szt.
Przewód YDYp 3×1,5 450/750V żo km.
S4 1×4 obudowa izolacyjna IP30 n/t biała szt.
Starter 22W S2 4-22W PHILIPS szt.
Starter 65W S10 4-65W PHILIPS szt.
Świetl. 14W/827 E27 Sick Economy szt.
Świetl. 18W/865 G13 Spectrum szt.
Świetl. 36W/33 G13 chłodnobiała szt.
Świetl. 36W/865 G13 Spectrum szt.
Świetl.DULUX S 11W/840 G23 2pin biała szt.
Świetl.DULUX S 9W/840 G23 2pin biała szt.
Taśma izol. 19x20m TPVC czarna szt.
TCWO60 1x TL-D36W EB krótki EOC szt.
TSM-1 230V 50Hz stycznik 16A 4kW szt.
WS70/80 pokrywa z zaczepem piórkowym φ93mm szt.
Wył nadmiar. NB1-63 1P B10A 6kA szt.
Wył nadmiar. NB1-63 1P B16A 6kA szt.
Wył nadmiar. NB1-63 1P B25A 6kA szt.
Wył. różn. NL1-63 40A/30mA 4P typ AC szt.
Żarnik 150W/118 R7s szt.
Żarówka 40W A55 230V E27 wstrząsoodporna OXY szt.
Żarówka 40W E27 240V wstrząsoodporna szt.