Plan remontów 2020

Pfundusz remontowy podstawowy
fundusz remontowy termomodernizacyjny
Dfundusz remontowy dźwigów
Rodzaj funduszu Lokalizacja Zakres rzeczowy robót Termin realizacji (kwartał) 
I II III IV
1 2 3  
ADM CENTRUM
PLisieckiego 8-12Remont chodnika wzdłuż budynku wraz z remontem schodów terenowych (2 szt) XXX
PLigocka 6Wymiana zsypuXXXX
DLigocka 6Wymiana dźwigów – szt.2XXXX
TLigocka 4Remont kominów, prace związane z planowaną termomodernizacjąXXXX
PPola 77-85, 87-95Remont instalacji domofonowejXXXX
PSzeligiewicza 14Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnejXXX
PRaciborska 40Wymiana drzwi wejściowych do budynku wraz z oknem piwnicznymXXXX
PLisieckiego 25-25aWykonanie wspólnych kanałów teletechnicznychXXXX
PLisieckiego 25-25aWymiana opraw oświetlenia (montaż LED) wraz z oświetleniem korytarzy piwnicznychXXXX
PLisieckiego 6Remont tynków w maszynowni wraz z uszczelnieniem stolarki okiennej XXXX
PMikołowska 37 – 39CRemont kominów XXX
PKominka 7Remont instalacji domofonowej XXXX
PFliegera 12Remont części zsypuXXXX
PFliegera 12Remont instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w tym: wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pionów c.w.u. i zimnej wody oraz cyrkulacjiXXXX
PW. Pola 9Montaż głównych wyłączników ppoż wraz z wymianą linii zasilającejXXXX
PW. Pola 11Montaż głównych wyłączników ppoż wraz z wymianą linii zasilającejXXXX
PW. Pola 13Montaż głównych wyłączników ppoż wraz z wymianą linii zasilającejXXXX
PW. Pola 11Wymiana zsypuXXXX
PW. Pola 13Remont części zsypuXXXX
PMikołowska 113Remont nawierzchni utwardzonych XX
PMikołowska 119Remont schodów terenowych pomiędzy budynkiem Mikołowska 125a a Mikołowska 119 XXX
PBrynowska 57aWymiana opraw oświetlenia (montaż LED) wraz z oświetleniem korytarzy piwnicznychXXXX
PBrynowska 45Wymiana opraw oświetlenia (montaż LED) wraz z oświetleniem korytarzy piwnicznychXXXX
PBrynowska 45Remont części zsypuXXXX
PBrynowska 43Remont części zsypuXXXX
PGallusa 13 BWymiana poziomów zimnej wody (w piwnicach)XXXX
PGallusa 5Malowanie strefy wejscia (parter) XXXX
PLigocka 5Remont pokrycia dachu (segment północny) XX
PLigocka 5AWymiana okratowania otworów wentylacyjnych stropodachuX
PLigocka 5APorządkowanie instalacji teletechnicznej na klatce schodowej  – budowa wspólnych kanałów teletechnicznychXXXX
PLigocka 5AMontaż głównych wyłączników ppoż wraz z wymianą linii zasilającejXXXX
PLigocka 7Wymiana okratowania otworów wentylacyjnych stropodachuX
TLigocka 7bOpomiarowanie instalacji c.o.XXXX
PPola 27Remont kominówXXXX
PPola 27Wymiana poziomów instalacji wodociągowej w poziomie piwnicXXX
PGallusa 4Wymiana opraw oświetlenia (montaż LED) wraz z oświetleniem korytarzy piwnicznychXXXX
PPiękna 52Remont instalacji gazu wraz z wyprowadzeniem liczników na klatkę schodowąXXXX
PPiękna 52Porządkowanie instalacji teletechnicznej na klatce schodowej  – budowa wspólnych kanałów teletechnicznychXXXX
TPiękna 49-55Opomiarowanie instalacji c.o.XXXX
TPiękna 57-59Opomiarowanie instalacji c.o.XXXX
TMikołowska 102-102dOpomiarowanie instalacji c.o.XXXX
TMikołowska 104-110Opomiarowanie instalacji c.o.XXXX
TMikołowska 112 – 116Opomiarowanie instalacji c.o.XXXX
PLeśnego Potoku 32Remont schodów wejściowych do budynku XXX
PBrynowska 56-58, Dworska 17-19Remont instalacji domofonowejXXXX
PDworska 11 F-GWymiana opraw oświetlenia (montaż LED) wraz z oświetleniem korytarzy piwnicznych X
PDworska 11 F-GPorządkowanie instalacji teletechnicznej na klatce schodowej  – budowa wspólnych kanałów teletechnicznych X
ADM KOKOCINIEC
PPanewnicka 335 i aKompleksowy remont części balkonów (kolejne 3 piony) wg PT wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i naprawą obróbek blacharskich na ogniomurze XXX
PPłochy 4Wymiana głównych tablic elektrycznych i wykonanie wyłącznika p.poż. XXX
PPłochy 4Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej
(6 pionów) 
XX
DPłochy 4wymiana dźwigu (1 szt)XXXX
PKijowska 47Montaż kratek w otworach stropodachuXXXX
PKijowska 49Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odpowietrzenie pionu wraz z remontem instalacji CWU i ZW w pomieszczeniu przyłącza wody XX
PMała 25Montaż kratek w otworach stropodachuXXXX
PRadomska 9Montaż kratek w otworach stropodachuXXXX
PRadomska 11Montaż kratek w otworach stropodachuXXXX
PRadomska 11Remont posadzki głównego korytarza piwnicznego wraz z położeniem nowych płytek i malowaniem ścianXXX
PKrucza 24Montaż kratek w otworach stropodachuXXXX
PPłochy 2Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej(6 pionów) wraz z wymianą zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW, umożliwiających odpowietrzenie pionu XX
PPłochy 2Remont schodów wejściowych do budynku XX
ADM ZADOLE
TArmii Krajowej 21Wymiana instalacji c.o. w obrębie piwnic, wykonanie rozdzielaczy. Regulacja instalacji c.o. i dostosowanie parametrów pracy instalacji c.o. do nowych warunków zasilania w ciepło. Remont polegający na wymianie sieci cieplnych między budynkamiXXXX
PArmii Krajowej 25Remont schodów przed budynkiem XX
PNoskowskiego 10Remont schodów przed budynkiem XX
TArmii Krajowej 25Wymiana instalacji c.o. w obrębie piwnic, wykonanie rozdzielaczy . Regulacja instalacji c.o. i dostosowanie parametrów pracy instalacji c.o. do nowych warunków zasilania w ciepłoXXXX
TNoskowskiego 10Wymiana instalacji c.o. w obrębie piwnic, wykonanie rozdzielaczy wraz z węzłem pomiarowo-rozliczeniowym i transmisją danych. Regulacja instalacji c.o. i dostosowanie parametrów pracy instalacji c.o. do nowych warunków zasilania w ciepło. Remont polegający na wymianie sieci cieplnych między budynkamiXXXX
PTraktorzystów 30Remont kominów na dachu budynku XX
TTraktorzystów 30Wymiana instalacji c.o. w obrębie piwnic, wykonanie rozdzielaczy. Regulacja instalacji c.o. i dostosowanie parametrów pracy instalacji c.o. do nowych warunków zasilania w ciepłoXXXX
PBronisławy 29 abRemont kominów na dachu budynku XX
PGdańska 22Remont kominów i wymiana obróbek blacharskich na dachu budynku XX
DZadole 44bWymiana napędu i lin – 1 kpl.XXXX
TZadole 44bIzolacja stropodachuXXXX
PZadole 44Remont rury zsypowej, popękana III i IV p.XX
PZadole 44a, 44b, 44Wymiana zaworów podpionowych skośnych inst. c.o. na zawory samoregulujące XX
PZadole 44, 44aWymiana tablic elektrycznych pod pionamiXX
PGdańska 14,16,18, 20, 22Montaż wyłączników p.poż.XX
TGdańska 14,16Izolacja stropodachuXXXX
ADM ROLNA
PKłodnicka 68-74Remont kominów ponad dachem  XX
PKłodnicka 68-74Wymiana systemów domofonów XX
PRolna 55Remont klatki schodowej: wymiana oświetlenia, wykonanie kanału teletech., wymiana domofonu, wymiana drzwiczek wnękowych tablic elektr.,malowanie ścian i sufitów. XX
PHetmańska 22-24Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych przez ułożenie kostki brukowej XX
PGrzyśki 15a,b,cRemont kominów ponad dachem wraz z opierzeniem blacharskim XX
PGrzyśki 13bWymiana systemu domofonu XX
PGrzyśki 2Remont kominów ponad dachem XX
PTomasza 6-8Remont wentylacjiXXX
PGrzyśki 17Wymiana systemu domofonu XX
PGrzyśki 1-11Malowanie blachy na murach ogniowych XX
PGrzyśki 1-11Wymiana systemu domofonu (oprócz nr 5) XX
ADM SŁONECZNA
PAkacjowa 4Kompleksowy remont dachu polegający na wymianie poszycia dachowego (papa termozgrzewalna) wraz z obróbkami blacharskimi ogniomurów  XX
PWidok  6, 8, 8aRemont poziomej części kanalizacji sanitarnej w budynkach XXX
PDobra 2Remont poziomej części kanalizacji ogólnospławnej w budynku XXX
PŚciegiennego 43-43gMalowanie klatki schodowej, pomieszczeń piwnicznych  oraz uporządkowanie na klatkach schodowych przewodów elektrycznych i teletechnicznych XXX
TSłoneczna 81-81gKompleksowe ocieplenie wraz z robotami towarzyszącymi /w tym remont systemów domofonowych/, nadzór ornitologiczny, uzyskanie decyzji RDOŚ , wyposażenie w budki dla ptaków, opinia z wykonania zaleceń. Wszystkie opłaty związane ze złożeniem wniosku dotyczącego pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań -WFOŚiGW. XXXX
PSłoneczna 71Wyprowadzenie wyłączników  p.poż przy drzwiach wejściowych do budynku XXX
PSłoneczna 69Malowanie klatki schodowej, pomieszczeń piwnicznych oraz komory zsypowej oraz uporządkowanie na klatkach schodowych przewodów elektrycznych i teletechnicznych XXX
PSłoneczna 78Wyprowadzenie wyłączników  p.poż przy drzwiach wejściowych do budynku XXX
PŚciegiennego 49bKompleksowy remont dachu polegający na wymianie poszycia dachowego (papa termozgrzewalna) wraz z obróbkami blacharskimi ogniomurów oraz częściową naprawą tynku głowic kominowych oraz ścian maszynowni  XX
ADM ZAŁĘŻE
TGliwicka 218-218dOpomiarowanie instalacji c.o.XXXX
TGliwicka 220-220dOpomiarowanie instalacji c.o.XXXX
TGliwicka 222-222dOpomiarowanie instalacji c.o.XXXX
POndraszka 19Remont schodów zewnętrznych
 i zadaszeń z wymianą balustrad
XX
POndraszka 11Wymiana drzwi wejsciowych na korytarze na stalowe EI 30 Sm z samozamykaczem i możliwością podłączenia instalacji dzwonkowej wraz z robotami towarzyszącymi w oparciu o PT XX
POndraszka 11Przełożenie instalacji dzwonkowej do wymienionych drzwiXXXX
PJanasa 3a,15aRemonty interwencyjne balkonów XXX
PWyplera 9H/3Wymiana pionów wod.kanXX