Akty Prawne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH

REGULAMIN NAJMU I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ WSPÓLNEGO UŻYTKU ORAZ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH

REGULAMIN OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI ORAZ ZASAD ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWJE „GÓNIK” W KATOWICACH

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW Z TYTUŁU DOSTAWY WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT OD CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ORAZ ZWIĄZKU Z WYDAWANIEM DOKUMENTÓW DLA POTRZEB CZŁONKÓW I INNYCH OSÓB W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów zużytej  energii cieplnej  w budynkach administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Górnik” obowiązujący od 01.07.2023r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w Katowicach – obowiązujący od 30.06.2023

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEJ ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ S.M.„GÓRNIK” obowiązujący od 01.07.2020r.do 30.06.2023

Opłaty za monit. Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 30.04.2013 r. opłata za monit wysyłany listownie wynosi 15.00 zł.