Skip to content

Uprzejmie przypominamy, że na mocy uchwał Rady Nadzorczej nr 4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021 z dnia 11.01.2021 r. oraz 13/2021, 14/2021, 15/2021 z dnia 01.03.2021 r. a także zgodnie z §11 ust. 16 Statutu Spółdzielni oraz „Regulaminu ponoszenia kosztów związanych z regulacją stanu terenowo – prawnego gruntów przynależnych do poszczególnych nieruchomości”Czytaj Dalej

W specjalnej zakladce https://smgornik.katowice.pl/pl4-cp/?p=13204 zamieszczamy bieżące hrmonogramy wymiany wodomierzy w budynkach naszej Spółdzielni. Znane sa już marcowe terminy wymiany tych urządzeń dla mieszkańców Osiedli: Słoneczna, Rolna, Centrum i Kokociniec,. w zakladce zamieszcamy także wcześniejsze terminy

Kontynuując odpowiedzi na pytania  i wątpliwości zgłaszane przez Mieszkańców zarówno na  internetowych forach dyskusyjnych jak i te nadsyłane na adres:sekretariat@smgórnik.katowice.pl dziś wracamy do tematów  jakie nadeszły z osiedli: Ligota, Zadole i Słoneczna. Nasza zakładka  pn. „Masz pytanie -przeczytaj odpowiedź” dostępna jest dla wszystkich Mieszkańców, którzy tą drogą zechcą zgłosić nurtującyCzytaj Dalej

Ponieważ bardzo dużym zainteresowaniem Mieszkańców spotkało się zestawienie w latach 2014-2021 wysokości opłaty eksploatacyjnej zależnej od Spółdzielni, prezentujemy ją jeszcze raz w tym miejscu aby każdy mógł odnaleźć swój blok. Opłaty te bowiem kształtowane są odrębnie dla każdej nieruchomości. Zależne są od ich wielkości i usytuowania  (sprzątanie, zużycie mediów, utrzymanieCzytaj Dalej

Trwająca rok pandemia znacznie utrudnia nam wszystkim wzajemną komunikację. Pewnie także dlatego na niektórych osiedlach jak Ligota, Zadole czy Słoneczna powstały internetowe grupy dyskusyjne, w których głos między sobą zabierają nasi Mieszkańcy na tematy związane z szeroko pojętym życiem Spółdzielni.Ponawiamy więc inicjatywę aby nadsyłać na adres :sekretariat@smgornik.katowice.pl pytania, głosy, wątpliwości,Czytaj Dalej

Przy ulicy Ligockiej 4 rozpoczęły się prace przygotowawcze do wyprostowania kolejnego-siódmego już- budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”, który przechylił się w wyniku eksploatacji górniczej prowadzonej przez całe lata w Kopalni ” Wujek” Prostowanie oraz prace z tym związane zaplanowano od 4 marca do 15 października 2021r Odbywać się one będą wCzytaj Dalej

Jak co roku zderzyć się musimy z rozliczeniem kosztów i przychodów roku poprzedniego i ustalić nowy wymiar opłat eksploatacyjnych. Uchwalając plan gospodarczy na rok 2021 należało szukać   kompromisu pomiędzy potrzebami technicznymi, mieszkaniowymi, koniecznością i oczekiwaniami mieszkańców, a konsekwencją ich realizacji tj. wpływem tego działania na poziom opłat Nic nie dziejeCzytaj Dalej

W naszej Spółdzielni wzorem Krakowa, Warszawy, Gdyni , a nawet śląskiej gminy Bobrowniki rozpoczęto eksperyment ekologiczny polegający na tym aby zamiast soli na niektórych chodnikach i alejkach parkowych wysypywać fusy po kawie.Na osiedlu Słoneczna ustawiono więc specjalny pojemnik z informacją dla mieszkańców aby wrzucali do niego zbierane w domach fusyCzytaj Dalej

W związku prowadzoną obecnie akcją wymiany wodomierzy pojawiają się wątpliwościzwiązane z przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych w trakcie tych czynności oraz innychaspektów przedsięwzięcia. Zatem poniżej wyjaśniamy obowiązujące zasady.ZASADY I OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYMIANY WODOMIERZY O terminie wymiany wodomierzy Spółdzielnia informuje zamieszczając informację natablicy ogłoszeń w budynku oraz publikując harmonogramy wymian na naszej stronieinternetowej.Czytaj Dalej

Tradycyjnie choinkę trzymamy w domach do święta Trzech Króli. Potem zastanawiamy się jak i gdzie pozbyć się świątecznego drzewka, które w dodatku szybko zaczyna opadać. Jak zrobić to legalnie i ekologicznie? Już rok temu w Katowicach w tej sprawie wydano specjalną uchwałę Rady Miasta, która obowiązuje także w tym roku.Czytaj Dalej

Na wniosek Mieszkańców poparty akceptacją Rady Osiedla od 1 lutego 2021 roku na Osiedlu Słoneczna zostanie wprowadzona Strefa Kontrolowanego Parkowania. Dotyczyć to będzie miejsc parkingowych zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej oraz pomiędzy budynkami przy ulicy Ściegiennego. Jeszcze w styczniu teren ten zostanie specjalnie oznakowany (wykaz szczegółowy miejsc parkingowych wskazany jest na mapceCzytaj Dalej

Wielu naszych Mieszkańców zainteresowanych jest zdobyciem szczepionki przeciw COVID-19, chorobie, która od marca paraliżuję normalne życie. Możliwe to będzie już od 15 stycznia.Ponieważ jednak w tej sprawie dużo jest różnych informacji, kontrowersji i czasem nawet błędnych komunikatów sprawdziliśmy: jak, kiedy i gdzie członkowie naszej Spółdzielni mogą się zaszczepić w Katowicach.Czytaj Dalej