...
Pierwsze logowanie

Aktualizacja sald dla klientów logujących się po raz PIERWSZY widoczna jest NASTĘPNEGO dnia.

...
Odświeżanie danych

Aktualizacja odbywa się automatycznie każdej nocy.

...
Instrukcja

Instrukcja użytkownika eBOK została dla Państwa przygotowana pod poniższym linkiem

instrukcja
...
Problemy z logowaniem

Pomoc w pozyskaniu danych niezbędnych do logowania

Pomoc
...
Zaległości

W przypadku dochodzenia przez Spółdzielnię zaległych opłat na drodze sądowej, prezentowane salda nie zawierają pełnej informacji o kosztach i odsetkach. W celu uzyskania informacji o wysokości kwot do zapłaty prosimy o kontakt z Działem Windykacji Spółdzielni, tel. (32) 251 96 71 do 73 wew. 219.

...
Logowanie do eBOK

Tutaj można przejść do logowania

Logowanie