Opłata za monit

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 30.04.2013 r. opłata za monit wysyłany listownie wynosi 15.00 zł.