Wybraliśmy najładniejsze w Spółdzielni balkony i ogródki przydomowe

Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy lub teren wokół nieruchomości zlokalizowanej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik. Jury składające się z przedstawicieli wszystkich Rad Osiedli w głosowaniu wybrało  najciekawsze prezentacje fotograficzne balkonów i przydomowych ogródków nadesłane na konkurs.

Pierwsze miejsce otrzymał Andrzej Grabowski, drugie miejsce przypadło Maria Kapci a trzecie Joannie Łusiak. Czwarte miejsce równorzędnie otrzymali: Aleksandra Błaut, Barbara Kępińska i Damian Kręblewski. Zgodnie z decyzją Jury laureaci otrzymają bony podarunkowe o następujących wartościach; I miejsce -400 zł, II miejsce-300zł,III miejsce 200 zł i IV -100 zł.

Wręczenie nagród, połączone z pełną prezentacją nadesłanych prac, odbędzie się  w pierwszych dniach jesieni. Natomiastjw październikowym numerze gazety „Pod wspólnym dachem” zaprezentujemy sylwetki laureatów, którzy będą także bohaterami ekologicznej audycji w Radiu Katowice.