Osiedle Centrum wzbogaciło się o 30 ozdobnych drzew

Członkowie Rady Osiedla „Centrum” oraz grupa radnych Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda , Brynów posadziła obok budynku ADM „Centrum.” 30 ozdobnych drzew Wśród nich są niezwykle kolorowe gatunki jarzębia szwedzkiego oraz jesiony. Jednym z organizatorów tej ekologicznej akcji był radny Patryk Białas. Tym samym tereny naszej Spółdzielni wzbogaciły się o kolejne drzewa, o które z pewnością troskliwie dbać będą nie tylko ci, którzy je posadzili, bo każdy zielony, nawet najmniejszy, fragment śląskiego krajobrazu jest w naszym mieście szczególnie ceniony.

Pewnie nawet najstarsi mieszkańcy Katowic nie wiedzą, że miasto należy do najbardziej zielonych w Polsce. Udział terenów zielonych i wód w ogólnej powierzchni Katowic wynosi 51,8 proc. Zieleń stanowi też 62,3 proc. ogólnej powierzchni nieruchomości należących do miasta.

To istotna zmiana, która nastąpiła po tym gdy kominy zastąpiono drzewami, a zdrowie i warunki życia mieszkańców stały się cenniejsze niż wyniki produkcyjne. Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dlatego jesienią od kilku lat polscy leśnicy wspólnie z ekologami sadzą ok. 500 milionów drzew.

Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce oraz naszym regionie stale przybywa. Inicjatywy takie jak te na katowickim osiedlu „Centrum” są świadectwem coraz bardziej utrwalanej świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy chcą żyć obok zieleni.