Prostowanie wieżowca przy ulicy Brynowskiej

Zakończył się  pierwszy etap prostowania 12 piętrowego wieżowca przy ulicy Brynowskiej 43 z 94 mieszkaniami.

Do tej operacji tej przygotowywano się od 2016 roku, gdy Spółdzielnia uzyskała wyrok sądowy nakazujący Kopalni Wujek sfinansowanie szkód górniczych powodujących znaczne i niebezpieczne odchylenia ścian tego  budynku.

Prace nad jego pionizowaniem rozpoczęły się wreszcie 5 listopada. Najpierw-przy zachowaniu obostrzeń epidemicznych- prostowana była  części bloku od strony południowej (z wejściem głównym).Wcześniej wszyscy mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności zachowania specjalnych środków ostrożności. Większość z nich na czas prac opuściła swe mieszkania.

Przez trzy dni podniesiono przekrzywiony budynek o 32 cm. Możliwe było to dzięki zamontowaniu  w specjalnych wcięciach w  fundamentach  123 siłowników hydraulicznych o udżwigu 100 ton każdy. Siłowniki  sterowane przez komputer, w którym zapisano odpowiednie parametry docelowe, milimetr po milimetrze prostowały tę część wieżowca. Przestrzeń między fundamentami, a podniesionym i wyprostowanym blokiem zostanie  docelowo zabetonowana.

W następnej kolejności, za dwa tygodnie, prostowana będzie północny segment bloku. Tym razem wystarczy zamontować tylko 82 siłowniki, bo też odchylenie tu jest mniejsze. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na  ok.4,5 mln zł.

Nie było jednak innej rady, bo -jak stwierdzili eksperci-pod całym tym terenem  przez wiele lat na potęgę fedrowała kopalnia Wujek. Stąd przechylone wieżowce. przy ulicach Ligockiej, W. Pola i Brynowskiej. Pod tymi ulicami wydobycie było częściowo prowadzone na podsadzkę, częściowo na zawał. Przez eksploatację na zawał następowały odkształcenia górotworu, co odbijało się na budynkach na powierzchni. Dodatkowym niesprzyjającym elementem był fakt, że bloki znajdują się w rejonie aktywnego uskoku, który cały czas pracuje i ma tendencję do ciągłego przemieszczania w pionie i poziomie.

Po tym jak blok przy ulicy Brynowskiej 43 odzyska równowagę, zaplanowano jego kompleksową termomodernizację i remont tak, by mógł stać się wizytówką Spółdzielni podobnie jak pięć wcześniej wyprostowanych wieżowców  przy ulicach Ligockiej i Wincentego Pola. Mieszkańcy oczywiście będą proszeni o aktywny udział w konsultacjach dotyczących potrzeb remontowych zarówno w częściach wspólnych jak i w indywidualnych przypadkach.

Tymczasem na prostowanie czekają już kolejne budynki przy ulicy Ligockiej 4, a potem po sądowym rozstrzygnięciu prostować trzeba będzie pochylający się  budynek przy ulicy Brynowskiej 45.