Zobacz aktualne harmonogramy wymiany wodomierzy

W specjalnej zakladce https://smgornik.katowice.pl/pl4-cp/?p=13204 zamieszczamy bieżące hrmonogramy wymiany wodomierzy w budynkach naszej Spółdzielni. Znane sa już marcowe terminy wymiany tych urządzeń dla mieszkańców Osiedli: Słoneczna, Rolna, Centrum i Kokociniec,. w zakladce zamieszcamy także wcześniejsze terminy