Druga edycja Konkursu Fotograficznego na Najładniejszy Balkon lub Ogródek Przydomowy albo teren wokół nieruchomości

Do 24 sierpnia członkowie Spółdzielni „Górnik” mogą wziąć udział w tegorocznym konkursie fotograficznym na najbardziej ukwiecony balkon i teren przydomowy.
Tym razem do konkursu przystąpiły wszystkie Rady Osiedli i to, wyłonione spośród nich, Jury przyzna nagrody. Będą nimi bony podarunkowe do sklepu ogrodniczego w wysokości od 50 do 500 złotych.

Celem konkursu jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przydomowych, terenów wokół nieruchomości i zieleni balkonowej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej a także prezentacja twórczości uczestników konkursu i mieszkańców w dziedzinie fotografii.

foto: A. Grabowski

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni w terminie do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć: pracę konkursową w postaci fotografii w liczbie d 5 do 7 sztuk, przedstawiającą aranżację balkonu lub ogródka oraz krótki opis balkonu, ogródka przydomowego lub terenu wokół nieruchomości, zawierający m.in. od kiedy zagospodarowywane jest przedstawione miejsce, nazwy roślin itp. lub uzasadnienie- co skłoniło autora zdjęć do wyboru tego właśnie miejsca. Pożądanym jest aby Uczestnik konkursu był również autorem aranżacji (balkonu, ogródka przydomowego). Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Edycja 2021”. do 24 sierpnia 2021 r.

W ocenie konkursowej będzie brane pod uwagę:
a) Ocena artystyczna prac:
kompozycja kadru,
warsztat fotograficzny,
zgodność pracy z tematem konkursu
Ponadto:
a) w przypadku balkonu:
ogólne wrażenie estetyczne balkonu,
pomysłowość i oryginalność,
ukwiecenie,
ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinna,
ład, porządek i kolorystyka,
b) w przypadku ogrodu przydomowego i terenu wokół nieruchomości:
ogólne wrażenie estetyczne,

kompozycje zasiewów,
pomysłowość i oryginalność rabat, klombów i skalniaków, itp.
miejsce wypoczynku (altany),
ciekawostki i kompozycje roślinne, różnorodność roślinna,
ład, porządek i kolorystyka.

Wyniki Konkursu ogłoszone będą najpóźniej do 31.10.2021r. na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”:

Poniżej:

Karta zgłoszenia;
Regulamin Konkursu.