Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Słonecznej 69 i 71 w Katowicach, wraz z demontażem, transportem i utylizacją płyt acekolowych, zgodnie z przedmiarami robót, projektami budowlanymi, decyzją RDOŚ, opinią ornitologiczną i chiropterologiczną oraz dodatkowo montażem na dachu budynku zaprojektowanej przez Oferenta instalacji fotowoltaicznej.