Informacja dla tych, którzy nie zapłacili jeszcze za PODZIELNIKI KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ponieważ otrzymujemy dużo sygnałów od osób, które nie zdążyły w ustalonym terminie(do 30 listopada 2020 r.) wnieść opłatę za podzielniki centralnego ogrzewania, wracamy do tematu i przypominamy specjalny numer konta bankowego, na który tę opłatę należy uiścić.

Koszt brutto jednego podzielnika wynosi 32,40 zł.

Na dostarczonym Państwu wydruku widnieje kwota łączna do zapłaty, wynikająca z pomnożenia liczby zainstalowanych podzielników przez cenę jednego podzielnika. Tę kwotę należy przepisać na druk wpłaty/przelewu.

Ze względu na przepisy podatkowe i regulacje dotyczące księgowości, opłata jest realizowana na specjalny numer rachunku bankowego wydrukowany na dostarczonym Państwu formularzu. Jest to inny numer rachunku niż numer indywidualnego konta, na które uiszczacie Państwo opłaty eksploatacyjne (tzw. czynsz).

Numer rachunku do wpłaty należności za podzielniki to:

44 1020 2313 0000 3302 0019 6444

W tytule przelewu prosimy dodatkowo przepisać tytuł wpłaty, widoczny w górnej części przesłanej informacji, w postaci symbolu, np: S/09999/22*

*Uwaga: podany tutaj symbol jest tylko przykładem a przepisać należy symbol ze swojego wydruku.