Masowy udział w rajdzie rowerowym Spółdzielni „Górnik”

W drugim rajdzie rowerowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” wzięło udział  ponad 100 osób. Zorganizowała go 25 czerwca Rada Osiedla Centrum  we współpracy z Radami  Osiedli: Kokociniec, Rolna i Zadole. Tym razem aby zakwalifikować  się i wziąć udział w rajdzie trzeba było wpisać się na listę uczestników kilka tygodni wcześniej, bo chętnych było o wiele więcej niż miejsc.

Sygnał do rozpoczęcia  kilkugodzinnej rowerowej przygody dał prezes Spółdzielni Górnik Mariusz Nawrocki. Trzydziestoparokilometrowa trasa wiodła spod Wieży Spadochronowej dzielnicami Katowic:  Nikiszowiec, Giszowiec, Janów, Szopienice, poprzez Dolinę Trzech Stawów, Mrówczą Górkę tzw. tereny Ulhymana aż po były dom rodzinny Kazimierza Kutza. Na mecie – na lotnisku Muchowiec- na uczestników czekał piknik z  konkursami sprawnościowymi i bogata grillowa biesiada, w której w tym roku uczestniczyli radni Katowic: Barbara Mańdok, Beata Bala, Borys Pronobis oraz Krzysztof Kraus.

Rajd prowadziła Aleksandra Mucha z Klubu Kolarskiego przy dawnej kopalni „Wieczorek” oraz Zdzisław Majerczyk – Przodownik Kolarskiej Turystyki i  przewodnik po Nikiszowcu, a także znawca historii oraz zabytków starych Katowic. Jego barwne opowieści o spotkanych na trasie miejscach były dodatkową atrakcją imprezy. Poprowadził ją tak, aby miała nie tylko walor sportowo-rekreacyjny ale także poznawczy. Dzięki temu uczestnicy mogli zobaczyć miejsca dawnych Katowic, które znali często tylko z opowieści lub zdjęć.

Zapowiedziano już kolejną edycję rajdu, a na zachętę każdy z rowerzystów otrzymał pamiątkowy medal wręczany przez organizatorów. Wśród nich prym wiódł, jak zawsze żywo zaangażowany w tego rodzaju spółdzielcze inicjatywy, Stanisław Cebula-Członek Rady Osiedla Centrum.

Wszystko zatem wskazuje na to, że rajd rowerowy wpisał się już na stałe w kalendarz ciekawych spółdzielczych imprez, które pozwalają nie tylko  przyjemnie i aktywne spędzić czas ale również poznać sąsiadów z  innych osiedli Spółdzielni „Górnik”.

foto: Sylwia Bacia