Dlaczego nie grzeje w budynkach przy ul. Kominka 7, Kubiny 3, 5, Gawliny 2, 4

W sezonie grzewczym 2020/2021 na sieci ciepłowniczej stanowiącej własność SM „Górnik” zasilającej budynki przy ul. Kominka, Kubiny i Gawliny zaobserwowano wycieki czynnika grzewczego. W trakcie prac interwencyjnych, punktowych, stwierdzono, że przyczyną rozszczelnienia ułożonych w kanałach rur jest ich korozja. Na tej podstawie zlecono opracowanie projektu wymiany całej sieci i zaplanowano, iż po zakończeniu bieżącego sezonu grzewczego, w oparciu o ten projekt, przeprowadzona zostanie jej wymiana.

Gdy jednak 20 sierpnia 2021r. rozpoczęto w Spółdzielni „Górnik” przygotowania instalacji centralnego ogrzewania do sezonu grzewczego 2021/2022, a na przedmiotowej sieci ujawniono kolejne  nieszczelności, niezbędne stało się podjęcie prac remontowych jeszcze w tym roku. Dlatego w pierwszej dekadzie września, uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy. Stosowna umowa została zawarta 17 września 2021 r.

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany jest ułożyć nową sieć z rur preizolowanych i zapewnić dostawę ciepła najpóźniej do 15 października 2021 r. Gdyby jednak w ostatniej dekadzie  września i do połowy października temperatury zewnętrzne gwałtownie spadły poniżej zera, wymiana sieci ograniczy się wyłącznie do napraw punktowych, tak, aby zapewnić mieszkańcom ogrzewanie. W tej sytuacji całość robót związanych z kompleksową wymianą sieci wykonana zostanie po zakończeniu sezonu grzewczego 2021/2022.

fot. pixabay