Kurs na bezpieczeństwo i estetykę Osiedla „Słoneczna”- czyli wszystkie ręce na pokład

Kotwica została podniesiona i zespół roboczy w dniu 1 października obrał kurs na bezpieczeństwo i estetykę Osiedla „Słoneczna” . Na pytanie kto bierze udział w pracach zespołu z przyjemnością odpowiadam, że to właśnie Państwo jesteście głównymi członkami komisji. Ponadto niewątpliwym wzmocnieniem fachowym są specjaliści w sferze Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, oznakowania dróg i ciągów pieszych,  eksperci od zagospodarowania terenów zielonych, pasjonaci fauny i flory, doświadczeni drogowcy, budowlańcy i inne osoby, którym nie odpowiada dotychczasowy „krajobraz” naszego otoczenia.

Koordynacją wszystkich prac zajmuje się kierownictwo administracji „Słoneczna”, które mając na uwadze maksymę „nic o nas bez nas” zainicjowało społeczną akcję zapraszając mieszkańców do współpracy. Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada oprócz zdecydowanej poprawy estetyki terenów zielonych, uregulowanie układu drogowego, pieszo-jezdnego i parkingowego a co za tym idzie doświetlenie obszarów charakteryzujących się dotychczas „egipskimi ciemnościami”.  Żadna z osób pracujących „na pokładzie” nie pobiera  gratyfikacji z tego tytułu. Nagrodą będzie wspólne zadowolenie i zamieszkiwanie w przyjemnym i przyjaznym otoczeniu.

Przeprowadziliśmy dotychczas ocenę nieruchomości przy ul. Ściegiennego 49 b-d, 43 a-g, Słonecznej 81, 83 a-g oraz terenów w rejonie pawilonu handlowego – ul. Ściegiennego 45. W wyniku prac zespołu powstała koncepcja obejmująca zagospodarowania terenów zielonych, utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz przebudowy ciągów jezdnych, wraz z ich właściwym oznakowaniem.

Do końca br. planujemy wykonanie wizji lokalnych w pozostałych nieruchomościach i jak zwykle serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w tych pracach. Administracja „Słoneczna” oraz Rada Osiedla pozostają do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach, dotyczących terminów przeglądów oraz przedstawienia swoich uwag i pomysłów. 

Jeszcze raz dziękujemy Mieszkańcom Osiedla „Słoneczna” za dotychczasowy udział w pracach zespołu roboczego oraz aktywność w tworzeniu nowej, przyjaznej rzeczywistości wokół naszych budynków, jednocześnie zwracając się o dalsze wspieranie tej akcji.

Marek Sobczyk
Kierownik Administracji
„Słoneczna