Informacja w sprawie opodatkowania świadczeń z tyt. działalności społeczno-wychowawczej

Świadczenia otrzymane przez Członka Spółdzielni z tytułu uczestnictwa nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego udziału w imprezach organizowanych w ramach działalności społeczno –oświatowo-kulturalnej podlegają  opodatkowaniu PIT.

Korzyść uzyskana z tego tytułu, jest przychodem podatnika w rozumieniu z art. 20 ust 1 ustawy o podatku od osób fizycznych z wyłączeniem jedynie tych świadczeń,  gdy dana oferta miała charakter masowy, skierowana została do nieoznaczonego adresata, czyli oferta ta była ofertą przypominającą charakterem np. otwarte dni w muzeum, otwarte dni na basenie opłacane przez Spółdzielnie ryczałtem. Zwolnieniu podlegają również przychody związane z dofinasowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18 .           

W sytuacji, gdy spółdzielnia jest w stanie zindywidualizować obdarowanych  np. uczestników wycieczek, spotkań, osób korzystających z biletów na basen lub do kina , odbiorców bonów poprzez fakt, iż zaświadczenia może skorzystać określona, konkretna grupa osób, to wówczas będzie podlegać opodatkowaniu PIT jako przychód z innych źródeł niezależnie od kwoty przychodu.

Osoba korzystająca,  która otrzyma PIT 11 od Spółdzielni winna rozliczyć samodzielnie roczne zeznanie podatkowe uwzględniając ww. przychód.