Sprawa podwyżek cen ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych trafi do Parlamentu Europejskiego

W siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie, na zaproszenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, 25 czerwca 2022 roku eurodeputowany Leszek Miller spotkał się z przedstawicielami kilkudziesięciu największych w kraju spółdzielni mieszkaniowych.

To już kolejne rozmowy na temat formy rekompensaty za wzrost cen ogrzewania gazowego, w wyniku którego  podwyżka opłat może sięgnąć nawet kilkuset procent. W tej sytuacji, zdaniem spółdzielców, niezbędne są nowelizacje Prawa energetycznego wprowadzające m.in. zastosowanie cen gazu wynikających z zatwierdzonych taryf dla podmiotów zużywających gaz do produkcji energii cieplnej w zakresie w jakim te podmioty zużywają gaz do energii dostarczanej spółdzielniom mieszkaniowym, na potrzeby gospodarstw domowych. Przyjęcie tego zapisu chroniłoby mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami cen ciepła dostarczanego spółdzielniom przez przedsiębiorstwa energetyczne eksploatujące ciepłownie gazowe.

Były premier i europarlamentarzysta Leszek Miller zobowiązał się do przedstawienia problemu i przygotowania zapytania do Rady Unii Europejskiej. Jest to o tyle ważne, że zapisy nowelizacji Prawa energetycznego wzbudziły wątpliwości Biura Legislacyjnego Sejmu co do ich  zgodności z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

Spółdzielnię „Górnik” na spotkaniu reprezentował prezes Mariusz Nawrocki. Rozwiązanie tego problemu jest bowiem istotne dla kilkuset mieszkańców budynków przy ul. Bałtyckiej i domów przy ul. Panewnickiej od nr 335 do 367- ogrzewanych do tej pory gazem.

O potrzebie wprowadzenia szczególnych, systemowych i legislacyjnych rozwiązań służących ochronie odbiorców paliw w związku z sytuacją na rynku gazu apelował z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowych do Ministra Klimatu Rzecznik Praw Obywatelskich. Od kilku miesięcy trwa wymiana korespondencji na ten temat pomiędzy zarządem naszej spółdzielni, a  Ministerstwem Aktywów Państwowych. Do Kancelarii Premiera  wysłano  w kwietniu, podpisaną przez mieszkańców, petycję w sprawie „znaczącego wzrostu cen ciepła dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych stanowiących własność dostawcy ciepła”. Petycja zawiera apel o zastosowanie rozwiązań osłonowych dla gospodarstw domowych, a tym samym o zmianę zapisów „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu” z dn. 26.01.2022 r.