Kolejne działania władz naszej Spółdzielni przeciwko podwyżkom cen ciepła dla mieszkańców Osiedla Kokociniec

Nie ustają działania  członków  Zarządu Spółdzielni „Górnik” w celu pozyskania sprzymierzeńców mogących wesprzeć starania o  wprowadzenie przez rząd regulacji prawnych, które pozwolą  na powstrzymanie spodziewanych olbrzymich podwyżek za ciepło. Tym razem o interwencję zwrócono się do Izabeli Kloc – posłanki Ziemi Śląskiej do Parlamentu Europejskiego i członka Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

W piśmie skierowanym do Pani europoseł zarząd naszej Spółdzielni  pisze m.in. :

” …Za kilka miesięcy rozpocznie się  w spółdzielniach mieszkaniowych sezon grzewczy, który -jeśli nie zmienią się zapisy „tarczy ochronnej” i Prawa energetycznego- uderzy w sposób drastyczny w mieszkańców budynków wielorodzinnych, których mieszkania ogrzewają indywidualne kotłownie stanowiących własność firm energetycznych takie np. jak Tauron-Ciepło. Grozi im bowiem kilkuset procentowa podwyżka opłat za dostarczane ciepło.

Mieszkańcy ci, w większości są osobami starszymi, nierzadko samotnymi i pochodzącymi z rodzin górniczych. Z  przyczyn niezależnych od siebie zaopatrują się w ciepło wytwarzane przez „komercyjne” przedsiębiorstwo ciepłownicze w lokalnej kotłowni gazowej. Dlatego też zostali  pominięci w zapisach „tarczy ochronnej” przeznaczonej dla grupy indywidualnych odbiorców ciepła na potrzeby gospodarstw domowych. Teraz grożą im opłaty  za ciepło rzędu nawet  kilku tysięcy złotych.

 Aby do tego nie doszło  wnosimy o poparcie  i niezwłoczne procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne – druk sejmowy nr 2111, zaś w razie przeszkód natury formalnoprawnej uniemożliwiających jego przyjęcie wskazujemy na konieczność niezwłocznego opracowania i uchwalenia poprawnej wersji „ustawy o szczególnych rozwiązaniach …”, która nie będzie dyskryminowała tej grupy indywidualnych odbiorców ciepła na potrzeby gospodarstw domowych. W tej szczególnie niekorzystnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy dzielnicy Katowice – Panewniki z osiedla Kokociniec oraz z Katowic Ligoty  z ulicy Kłodnickiej, których obejmą drastyczne podwyżki cen, rzędu 124% do 157%, w taryfach KM1/A i KG1.

Według naszych symulacji średni koszt ogrzewania mieszkania w bieżącym okresie rozliczeniowym może osiągnąć (lub nawet przekroczyć) poziom 7 złotych na metr kwadratowy na miesiąc. Przy średnim wskaźniku rzędu 3 zł/m2/m-c . Dla ponad dziesięciu tysięcy mieszkań administrowanych przez naszą Spółdzielnię wyraźnie wskazuje to  na dyskryminację  grupy społecznej czerpiącej ciepło z kotłowni lokalnej należącej do Tauron Ciepło Sp. z o.o. Kotłownia ta choć zaopatruje wyłącznie kilkuset osobową grupę odbiorców indywidualnych powoduje, że ich rodziny znalazły się w wyjątkowo trudnej i niesprawiedliwej sytuacji”…

W odpowiedzi Pani europoseł Izabela Kloc skierowała pismo do Ministra Klimatu Anny Moskwy pytanie w trybie interwencji poselskiej. W piśmie do pani minister  pyta:

Czy Ministerstwo Klimatu wprowadziło narzędzia chroniące gospodarstwa domowe, które są ogrzewane przez profesjonalne podmioty zewnętrzne ciepłem pochodzącym z małych źródeł gazowych, często budowanych i finansowanych z funduszy środowiskowych w ramach programów ograniczania niskiej emisji, przed nadmiernym wzrostem ceny ogrzewania?

Jednocześnie Pani europoseł  Kloc zobowiązała się do dalszego pilotowania tej sprawy, zwłaszcza, że w podobnej sytuacji znajdują się gospodarstwa domowe także w innych spółdzielniach mieszkaniowych.

Z kolei 15 lipca 2022 roku prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie skierował bezpośredni list do premiera Mateusza Morawieckiego.

Pisze w nim m.in.

 …poza marginesem ochrony pozostają wszyscy odbiorcy końcowi (gospodarstwa domowe), którzy zaopatrywani są w ciepło przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie, w tym ze źródeł systemowych za pośrednictwem sieci ciepłowniczych. Odbiorcy ci narażeni są na wzrosty cen ciepła, wynikające z kosztów pozyskania paliw ( węgla i gazu) w obecnej sytuacji rynkowej.

Taka sytuacja powoduje, że w zakresie tego samego produktu, jakim jest ciepło, społeczeństwo zostało podzielone na dwie grupy, różniące się od siebie podejściem Państwa do wspierania tego samego problemu W związku z powyższym postulujemy zrewidowanie dotychczasowego mechanizmu wsparcia odbiorców końcowych poprzez rozszerzenie zakresu dodatku energetycznego o koszty pozyskania energii dla ogrzewania i udzielania go w oparciu o kryterium dochodowe na wzór  wsparcia przewidzianego w przepisach o dodatku osłonowym. Takie wsparcie powinno objąć wszystkie sposoby ogrzewania wykorzystywane przez gospodarstwa domowe tj. zarówno ogrzewania w sposób indywidualny, jak i za pomocą ciepłownictwa systemowego. Jesteśmy przekonani, że takie podejście pozwoli na złagodzenie najbardziej potrzebującym odbiorcom skutków bezprecedensowego wzrostu cen ogrzewania związanego ze wzrostem cen paliw, zarówno w ogrzewnictwie indywidualnym, jak i systemowym bez nieuzasadnionego różnicowania poszczególnych grup odbiorców.

Poniżej pełne teksty listów i pism w sprawie wstrzymania podwyżki cen ciepła.