UWAGA WZROST CEN CIEPŁA

SM „Górnik” informuje, że dostawcy (TAURON CIEPŁO i DALKIA) podnieśli OPŁATY
W poniższym zestawieniu przedstawiono, niezależny od Spółdzielni, wzrost cen ciepła.
Stawki w taryfach są zatwierdzone i ogłoszone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
W związku z poniższymi zmianami wzrosną koszty ogrzewania Państwa mieszkań.

Zobacz szczegółowe informacje o wzroście cen w poszczególnych nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię „GórniK”: