Przetarg nieograniczony na remont schodów zewnętrznych i zadaszenia wraz z wymianą balustrad / strona zachodnia / przy ul. Janasa 7a w Katowicach, zgodnie  z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.