W sprawie montowania klimatyzatorów

Zarząd SM „Górnik” informuje, że do czasu opracowania i uchwalenia przepisów wewnętrznych regulujących zasady zabudowy, nie będzie wyrażał zgody na montaż klimatyzatorów z jednostką zewnętrzną dla lokali mieszkalnych.

O podejmowanych działaniach w tej sprawie będziemy na bieżąco informować.