Konkurs Fotograficzny Rady Osiedla Centrum Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach pn. „Najładniejszy balkon, ogródek przyblokowy lub teren wokół nieruchomości” (Edycja 2022)

Celem konkursu, finansowanego z Funduszu Społeczno-Kulturalno-Oświatowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach, jest popularyzacja dbałości o estetykę zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, w szczególności Osiedla Centrum, poprzez zakładanie i pielęgnację ogródków przyblokowych, terenów wokół nieruchomości i zieleni balkonowej a w szczególności:

  • promowanie wśród mieszkańców Osiedla dbałości o estetykę najbliższego otoczenia,
  • wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Osiedla,
  • inspirowanie mieszkańców Osiedla do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez aranżację ogródków przyblokowych, terenów wokół nieruchomości i zieleni balkonowej rozmaitymi roślinami, kwiatami i drzewkami ozdobnymi,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników konkursu i mieszkańców w dziedzinie fotografii.

Konkurs organizowany jest w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku i przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

  • Kategoria I – balkony Osiedla Centrum,
  • Kategoria II – ogródki przyblokowe i tereny wokół nieruchomości Osiedla Centrum.

Do Konkursu mogą przystąpić wszystkie osoby posiadające udokumentowane członkostwo Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Katowicach.

Nagrodami w Konkursie będą nagrody rzeczowe (ogrodnicze) lub karty podarunkowe do sklepu ogrodniczego.

Regulamin-Konkurs-Foto-Najladniejszy-balkon-ogrodek-przyblokowy-…-ROC-SMG-K-cePobierz

Zal.-Regulamin-Konkurs-Najladniejszy-balkon-ogrodek-przyblokowy-…-ROC-SMG-K-cePobierz

Plakat-Konkurs-Foto-Najladniejszy-balkon-ogrodek-przyblokowy-…-ROC-SMG-K-ce-1Pobierz