Komu i ile wzrosną ceny ciepła

Od początku roku Spółdzielnia otrzymuje informacje o wprowadzanych systematycznie podwyżkach cen energii cieplnej. W zależności od źródła jej wytwarzania wzrosty cen kształtują się na różnych poziomach. Skalę wzrostu obrazuje zamieszczona niżej tabela.

Najwyższe koszty ogrzewania poniosą mieszkańcy, dla których ciepło jest  wytwarzane w kotłowniach gazowych stanowiących własność firmy dostarczającej ciepło. W naszej spółdzielni dotyczy to 315 mieszkań (budynki przy ul. Panewnickiej 335-367 i ul. Kłodnickiej 68-74 ), gdzie cena ciepła wzrosła od grudnia ubiegłego roku nawet o ok. 200% Tak drastyczny wzrost spowodowany jest przed wszystkim wysokimi cenami gazu, który w przypadku zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne nie jest objęty tarczą ochronną wprowadzoną przez rząd.

Zarząd Spółdzielni  „Górnik” intensywnie zaangażował się w poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla Mieszkańców  dotkniętych tą sytuacją, zarówno na poziomie prowadzenia rozmów z firmą Tauron, później na poziomie poszukiwania możliwości wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, które dyskryminują końcowych odbiorców ciepła wytwarzanego w tego typu kotłowniach gazowych. Spółdzielnia skierowała dziesiątki pism, bezpośrednio lub za pośrednictwem Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej RP do przedstawicieli polskiego rządu, do posłów i odpowiedzialnych za tę sytuację ministerstw.  Na naszą prośbę osobiście Interweniowała w Ministerstwie Klimatu i Środowiska poseł do Parlamentu Europejskiego Izabela Kloc.

W efekcie tych działań udało się doprowadzić do zmiany rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i uzyskać maksymalną wysokość ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym . Obecny  zatem  ustawowy zapis wpłynie na obniżenie kosztów zużycia ciepła dla mieszkańców budynków przy ul. Panewnickiej 335-367 i ul. Kłodnickiej 68-74. Jednocześnie informujemy, że SMG prowadzi analizy związane z wybudowaniem własnych kotłowni dla tej grupy Mieszkańców.

Kolejną grupą odbiorców ciepła którą, w przyszłym roku dotknie wzrost kosztów wytwarzania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania stanowią mieszkańcy budynków zasilanych z kotłowni gazowych stanowiących własność SMG (ul. Mikołowska 37, 39, 39a-b-c, A. Krajowej 21, 21a-b, 25, Noskowskiego 10, Traktorzystów 30, Harcerska 4-4a, Bromboszcza 1,2,3,7, Piotrowicka 45-49, Kijowska 2-6 ).

W najbliższym numerze gazety spółdzielczej pt. „Pod wspólnym dachem”, który ukaże się na początku października, przedstawione zostanie szczegółowe omówienie tego tematu wraz z informacjami w jaki sposób można we własnym zakresie oszczędzać energię i tym samym wpływać na obniżanie kosztów we własnym gospodarstwie domowym.