Przetarg nieograniczony na remont naświetli wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Fliegera 12 w Katowicach, zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją i projektem.