Retro komputery na Słonecznej

W sobotę 10.06.2023 na terenie Administracji Słoneczna odbyło się spotkanie miłośników
retro komputerów spod znaku góry Fuji pod nazwą K.W.A.S. #29 Katowice (Kolejne
Wspaniałe Atarowskie Spotkanie) pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony
Dziedzictwa Technicznego oraz AtariOnline.pl. Na spotkaniu oprócz mieszkańców Śląska i
Zagłębia zawitali również goście z Małopolski i Dolnego Śląska, którzy do dziś używają oraz
tworzą zarówno hardware jak software dla tych 8 i 16 bitowych komputerów, a na spotkaniu
mogli odświeżyć kontakty, porozmawiać i wymienić się informacjami oraz doświadczeniami.

Dariusz Grajewski
Przewodniczący Rady Osiedla „Słoneczna”