Nowy regulamin kosztów zużytej energii cieplnej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w  Katowicach, na posiedzeniu w dniu 18.05.2023r., Uchwałą nr 19/2023 zatwierdziła nowy „Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w  budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik” w  Katowicach”.

Powyższy Regulamin został dostosowany do obowiązujących przepisów wynikających z  Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. i wchodzi w życie z dniem 01.07.2023r.

Nowy Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni:

https://smgornik.katowice.pl w zakładce Akty Prawne Akty Prawne – Spółdzielnia Mieszkaniowa

oraz w Administracji Osiedli.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej kwestii, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Rozliczania Mediów tel. 32 251-96-71 do 3 wew. 213, 214.