UWAGA CZAD!!!

Przypominamy, że w budynkach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody istnieje możliwości wystąpienia czadu w mieszkaniach. W związku z tym po raz kolejny informujemy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i apelujemy o:

-zapewnienie napływu powietrza z zewnątrz, przez rozszczelnienie mieszkań tj.
stosowanie mikrouchyłu w oknach lub wyposażenie okien w nawiewniki szczelinowe,
-zapewnienie dodatkowej ilości powietrza przez uchylenie okna w mieszkaniu, podczas
korzystania z podgrzewaczy gazowych tzw. „JUNKERSÓW”,
– co najmniej raz w roku, zlecenie uprawnionemu gazownikowi konserwacji (czyszczenia)
podgrzewaczy gazowych tzw. „JUNKERSÓW”,
– systematyczne czyszczenie kratek wentylacyjnych i siatek znajdujących się za nimi,
– niezaklejanie (blokowanie) wlotów wentylacyjnych, nawiewników szczelinowych,
kratek i otworów w drzwiach łazienkowych,
– udostępnianie mieszkania do obligatoryjnych kontroli przewodów kominowych
i instalacji gazowej,
– zapewnienie prawidłowej wielkości kratki w drzwiach łazienkowych,  tj. o pow. 220cm 2 ,
– prawidłowy montaż atestowanych czujników tlenku węgla.
TO MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE!!!