Harmonogramy uzupełniania zładu co.

Rozpoczyna się uzupełnianie zładów centralnego ogrzewania. Dlatego w swoich mieszkaniach należy ustawić termozawory w kaloryferach na pozycję „maksimum” Jednocześnie oznacza to zakończenie wszelkich r prac związanych z remontami instalacjami grzewczymi w mieszkaniach.

Poniżej zamieszczać będziemy na bieżąco harmonogramy uzupełniania instalacji co w budynkach naszych osiedli. Nadzór nad tymi działaniami pełnią mistrzowie , konserwatorzy i pracownicy działów awaryjnych w poszczególnych administracjach, do który należy kierować wszelkie uwagi związane z tymi pracami.

Za każdym razem przed uzupełnianiem zładu wywieszana jest na tablicach ogłoszeniowych informacja dla mieszkańców budynku. Ustalone terminy mogą ulec zmianie, o czym na bieżąco mieszkańcy zostaną poinformowani.