Twarzą w twarz z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni

„Strzałem w dziesiątkę” okazały się ustalenia podjęte przez członków Rady Nadzorczej Spółdzielni „Górnik” podczas sierpniowego jej posiedzenia o rozpoczęciu nowej formy konsultacji z mieszkańcami.

Postanowiono, że podczas festynów i różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami organizowanych przez rady osiedli będą tworzone specjalne punkty konsultacyjne, gdzie członkowie Rady Nadzorczej będą mogli osobiście rozmawiać z mieszkańcami.

Zaczęto podczas festynu 2 września odbywającego się na Zadolu. Przy specjalnie oznakowanym stoliku Piotr Kardaszewski, Jerzy Wydra z Komisji Technicznej oraz Sylwia Bacia – przewodnicząca Komisji Organizacyjno- Samorządowej  Rady Nadzorczej do późnych godzin byli do dyspozycji tych mieszkańców, którzy chcieli podzielić się swoimi uwagami  na temat życia na osiedlu. Tam, gdzie mieszkańcy zgłaszali potrzebę szybkiej interwencji zaproszeni zostali na swego rodzaju wizję lokalną „na gorąco”, by jak najszybciej można rozwiązać zgłaszany problem.

Ten styl pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni „Górnik” będzie kontynuowany na kolejnych festynach, piknikach, ogniskach,  a nawet na rajdach rowerowych. Wszędzie tam, gdzie spotykają się rozmawia się o tym co można i warto zmienić w pracy naszej spółdzielni i co „boli” jej mieszkańców.

Zapowiedziano, że od października stałe dyżury przedstawicieli Rady odbywać się będą nie w siedzibie Zarządu przy ul Mikołowskiej, lecz w siedzibach rad osiedli i administracji osiedlowych. Szczegółowy harmonogram tych spotkań zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej w zakładce „O nas/Rada Nadzorcza https://smgornik.katowice.pl/pl4-cp/?page_id=17306.

Niezależnie od tego oczywiście nadal  funkcjonuje w systemie eBOK możliwość sygnalizowania awarii i sytuacji wymagających interwencji służb technicznych naszej spółdzielni.