Zmiana terminu dostarczania rozliczeń za zużytą energię cieplną

Informujemy, że Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, uchwałą nr 26/2023 z dnia 24.08.2023r., podjęła decyzję o jednorazowym wydłużeniu, o jeden miesiąc, terminu dostarczenia użytkownikom lokali indywidualnych rozliczeń z tytułu rozliczenia kosztów zużytej energii cieplnej za okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r.  

Rozliczenie zostanie Państwu dostarczone w terminie do 30.11.2023r.

Powyższe wynika z wprowadzonych przez rząd, w Ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw bonifikat dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Wprowadzone w ustawie i jej nowelizacjach zmiany nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek skorygowania cen za ciepło. Wiąże się to z przygotowaniem i dostarczeniem do spółdzielni korekt faktur za dostarczone do naszych budynków ciepło.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z Działem ds. Rozliczania Mediów tel. 32 251-96-71 do 3 wew. 213, 214.