Ważne rozmowy o termomodernizacji

Mieszkańcy dwóch bloków: przy ul. Galusa 4 i Zadole 44b, których termomodernizacje zaplanowano jeszcze w tym roku zaproszeni zostali na spotkania informacyjno-konsultacyjne z zarządem spółdzielni.

W prezentacjach dostosowanych do każdego z tych obiektów wiceprezes ds. eksploatacji Emilia Wandzik – Jasiok prezentowała szczegóły zaprojektowanych prac oraz uwarunkowania techniczne, które towarzyszyć będą tym inwestycjom. Długo oczekiwane termomodernizacje nie tylko bowiem ocieplą ściany i dachy ale też całkowicie zmienią na nowoczesny wygląd elewacji oraz  zagwarantują jej zabezpieczenie na kolejne lata.

Pytań mieszkańców było sporo. Na tematy finansowe odpowiadała obecna na zebraniach wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Szeniec. Do dyspozycji mieszkańców byli też inspektorzy nadzoru oraz kierownicy administracji. Pytano m.in. o to, co zrobić z antenami satelitarnymi, o zabudowy balkonów  i lodżii , o kwestie zamurowania dodatkowych okien i daszków lub wystających poza elewacje rolet.

 I choć termomodernizacja obu budynków będzie wiązała się z kilkumiesięcznymi utrudnieniami w codziennym życiu, to na spotkaniach nie było ani jednego głosu krytykującego, a padło wiele  sygnałów świadczących o gotowości do współpracy i zadowolenia, że wreszcie nadchodzi czas, gdy te bloki zaczną wyglądać nowocześnie, a życie w nich stanie się wygodniejsze i odpowiadające współczesnym standardom.

Wiceprezes Emilia Wandzik – Jasiok przedstawiała również obciążenia finansowe związane z tymi pracami informując jednocześnie, że w całej spółdzielni na termomodernizacje połączoną z całkowitą likwidacją płyt azbestowych czeka jeszcze 40 budynków. Ich ocieplenie, zgodnie z unijnymi zobowiązaniami, zaplanowane jest do 2032 roku.

Zobacz poszczególne prezentacje: