Katowicki Budżet Obywatelski 2024 dla mieszkańców  naszej Spółdzielni

Zakończyło  się głosowanie w tegorocznym konkursie projektów miejskich i lokalnych dofinansowanych z Budżetu Obywatelskiego Katowic. Spośród 236 zakwalifikowanych projektów do realizacji wybrano 126 na łączną kwotę ponad 20 mln złotych.

Choć, od 2020 roku, inwestycje znajdujące się na terenach spółdzielczych wyłączono z wsparcia Budżetu Obywatelskiego, to ich dofinansowane często  ma bezpośredni wpływ i oddziaływanie na życie naszych mieszkańców. Dlatego wnioskodawcami wielu przedsięwzięć są działacze rad osiedlowych lub najbardziej aktywni społecznicy  i miejscy radni realizujących się w działaniach na rzecz mieszkańców Spółdzielni „Górnik”.

W tym roku najbardziej spektakularnym sukcesem pochwalić się mogą autorzy miejskiego projektu pn.” „Bezpieczne Dzielnice: Brynów-Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych”, który uzyskał 18 998 głosów. Wartość tego zadania to 2 465 500 zł i obejmuje on montaż 18 kamer monitoringu i doświetlenie przejść dla pieszych.” Zwycięski projekt w dużym stopniu dotyczy mieszkańców z zasobów SM Górnik bo z 19 kamer w bezpośrednim sąsiedztwie naszych bloków zlokalizowanych będzie aż 7:przy ul: Rolnej – kiosk, przystanki Rolnej – Kredytowa Hetmańska, Hetmańska ok SP nr 8 i poczty,  Gallusa – W. Pola – ok Rabatu i muzeum, W. Pola – wejście do SP nr 5, mięsny, dojazd do Zarządu Spółdzielni Górnik. Gliwicka – Janasa,  Gliwicka – Wyplera .
 Wnioskodawcą  wniosku był Borys Pronobis -radny miasta Katowice. 

Szczegółowe wyniki  także innych wniosków  służących mieszkańcom Spółdzielni „Górnik” można sprawdzić tu:

https://bo.katowice.eu/budzet-obywatelski-publikacja-projektow-glosowanie-wybrane-do-realizacji

O sukcesie mogą  również mówić społecznicy z Osiedla” Kokociniec,”na czele z przewodniczącą Rady Osiedla Beatą Kapicą – Zając. Ich lokalny projekt pn. „Schody do Doliny Potoku Kokociniec – budowa schodów prowadzących przez Dolinę Potoku Kokociniec do Sadu Sąsiedzkiego „Owoce Ligoty”, boiska IDA i ścieżki edukacyjnej Nadleśnictwa Katowice” uzyskał 2.447 głosów i został przekazany do realizacji.

Możliwe było to dzięki zorganizowanej 2- tygodniowej akcji polegającej na chodzeniu społeczników od  mieszkania do mieszkania i spotkań na ulicy, pod blokami,  na osiedlowych ławkach, gdzie wnioskodawcy tłumaczyli korzyści wynikające z tego, co przyniesie realizacja ich wniosku.

Wyniki głosowania na inne lokalne projekty można zobaczyć:

https://bo.katowice.eu/add/file/1400142252.pdf