Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług polegających na odśnieżaniu chodników, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, itd. oraz posypywaniu ich piaskiem lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni pisemnie wskazane przez Zamawiającego, na następujących Administracjach: Centrum, Kokociniec, Zadole, Rolna, Słoneczna, Załęże.