Bonifikata za chłodne kaloryfery i niedogrzaną wodę

W odpowiedzi na zapytania naszych Mieszkańców dotyczących upustów w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania mieszkań i podgrzania wody wyjaśniamy, że kwestia przyznawania upustów została zapisana w Regulaminie rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez S.M. „ Górnik” w Katowicach w § 24 tj. „Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane do ogrzewania lokali i podgrzania wody, udzielone przez dostawcę ciepła lub gazu za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, na warunkach określonych w umowie z dostawcą”

W związku z powyższym niedogrzanie lokalu lub brak wymaganych parametrów użytkownik zobowiązany jest zgłosić na piśmie lub mailowo w administracji osiedla.
Udzielone przez dostawcę upusty rozliczane są w ramach poniesionych kosztów za energię cieplną w danym węźle cieplnym.

Bonifikaty nie dotyczą przerw w dostawie energii cieplnej spowodowanych awarią oraz planowanych corocznych przeglądów technicznych/remontowych”