Wyłoniono laureatów konkursu fotograficznego pn. „Małe i duże podróże mieszkańców”

2 listopada Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs fotograficzny pn. „Małe i duże podróże mieszkańców”. W pracach Komisji Konkursowej uczestniczyli przedstawiciele Rad Osiedli: Kokociniec, Rolna, Słoneczna, Zadole i Załęże.

Na konkurs wpłynęło 39 zgłoszeń.

W I etapie Komisja Konkursowa dokonała formalnej oceny zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem Konkursu zdyskwalifikowano 9 zgłoszeń (brak formularza zgłoszeniowego, brak wymaganych regulaminem danych, zgłoszenie z osiedla, które nie brało udziału w konkursie).

W II etapie Komisja Konkursowa oceniła zgłoszone do konkursu fotografie pod kątem estetyki, pomysłowości, interpretacji tematu, kolorystyki oraz kontekstu przestrzennego. Najpierw wybrano 5 najlepszych fotografii, po jednej fotografii z każdego osiedla, a z pozostałych fotografii z wszystkich osiedli wybrano 6 fotografii, które otrzymały wyróżnienia. Komisja Konkursowa podejmowała decyzje większością głosów.

LAUREACI:

1. Aleksandra Kaptur – najlepsze zdjęcie z Osiedla Kokociniec – zdjęcie „Wielkie podróże małych ludzi”

1. Joanna Szalkowska – najlepsze zdjęcie z Osiedla Słoneczna – zdjęcie „Drink na Krecie”

1. Natalia Kopeć – najlepsze zdjęcie z Osiedla Rolna – zdjęcie „Pocztówka znad Bałtyku”

1. Edyta Frydrych – najlepsze zdjęcie z Osiedla Załęże – zdjęcie „Podróżnicy z Mglistej Doliny”

1. Grzegorz Kornak – najlepsze zdjęcie z Osiedla Zadole – zdjęcie „Kanion Matka – Macedonia”

WYRÓŻNIENI:

Magdalena Dojka – Osiedle Załęże – zdjęcie „Odpoczynek w Samotni”

Aneta Łuszczek – Osiedle Kokociniec – zdjęcie „Panorama Zakopane Gubałówka”

Agnieszka Ciepły – Osiedle Rolna – zdjęcie „Świat pod naszymi stopami”

Joanna Pasieczna – Osiedle Rolna – zdjęcie „They love the sea”

Marcin Gut – Osiedle Kokociniec – zdjęcie „Każde miejsce, które odwiedzasz staje się w jakiś sposób częścią ciebie”

Małgorzata Witas – Osiedle Załęże – zdjęcie „Przejazd limuzyną po miasteczku Rowy i okolicy”

Laureaci pierwszych miejsc z każdego osiedla otrzymają karty podarunkowe o wartości 200,00 zł do wybranych przez siebie sklepów. Wyróżnieni otrzymują karty podarunkowe o wartości 150,00 zł do wybranych przez siebie sklepów.

Wręczenie nagród odbędzie się w 23 listopada br. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Mikołowskiej 125a o godz. 15:00

Prezentujemy nagrodzone prace:

Natalia Kopeć I miejsce Rolna
Małgorzata Witas wyróżnienie Załęże