W Katowicach znowu wzrośnie cena wody

Katowickie Wodociągi poinformowały, że od  25 listopada br. po raz kolejny w tym roku, podnoszą cenę wody. Podwyżka wyniesie ok. 10%.

Po raz ostatni cena wody i odprowadzania ścieków w Katowicach zmieniła się 27 października.  Wtedy jednak była to podwyżka symboliczna, bo wyniosła ledwie 6 groszy za 1 m sześć. Teraz będzie znacznie drożej.

Przeciętnie 4-osobowa rodzina miesięcznie zużywa około 10 m3 wody i odprowadza tyle samo ścieków. Oznacza to, że waloryzacja spowoduje zmianę jej rachunku o 15,30 zł brutto na miesiąc.

 – za 1000 litrów (1 m3) wody: cena wynosić będzie 7,31 zł brutto czyli 0,00731 zł za litr wody

– za 1000 litrów (1m3) zapłacimy odprowadzonych ścieków: 9,74 zł brutto

Łącznie: 17,05 zł brutto

To jednak nie koniec podwyżek. Bo nowa taryfa zakłada wzrost cen co roku. Od końcówki listopada 2024 za 1 m sześć. wody i ścieków trzeba będzie płacić 17,48 zł (7,43 zł – woda, 10,05 – ścieki), a rok później już 17,78 zł (7,53 – woda, 10,25 – ścieki).

Podwyżka, lub jak twierdzą wodociągi waloryzacja, cen jest przede wszystkim rezultatem czynników, takich jak wzrost kosztów energii elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz podwyżki cen hurtowo zakupionej wody od GPW SA, która od stycznia 2023r wzrosła o 32% tj. o 0,81 zł netto. Katowice nie posiadają własnego ujęcia wody.

Zobacz : www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/Zmiana-ceny-wody-dla-Katowic/idn:582