Plan remontów 2024

ADM Centrum

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
PRochowiaka 20 a-bWymiana pionów instalacji wod-kan
PLisieckiego 18PT remontu balkonów
PKominka 2Remont stropu pomieszczenia hydroforu oraz likwidacja pomieszczenia składu opału
TLigocka 4Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna. Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi i nadbudową kominów /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ,  budki dla ptaków.
TLigocka 2, 4, 6Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi
PW. Pola 77-85Remont schodów wejściowych wraz z remontem dojścia do budynku 83
PSzeligiewicza 4Wymiana instalacji wod-kan (piony + poziom)
PSzeligiewicza 14Remont instalacji oświetleniowej klatki schodowej wraz z wymianą opraw na LED
PLisieckiego 25-25aRemont klatek schodowych wraz z malowaniem piwnic i wymianą wyłazów dachowych
PLisieckiego 37Modernizacja instalacji domofonowej na system cyfrowy wraz z wymianą przewodów
PLisieckiego 6Wymiana pionów instalacji wod-kan
PStrzelecka 15Remont schodów terenowych (od strony LU Żabka)
PMikołowska 39Wymiana pionów instalacji wod-kan
PAdamskiego14, 14a,Wymiana pionów instalacji wod-kan
PKubiny 5PT remontu schodów wejściowych do budynku uwzględniający ich przebudowę
PGawliny 2Remont instalacji elektrycznej polegający na wykonaniu zabezpieczeń tablic w obrębie klatki schodowej
PKominka 7Remont instalacji elektrycznej polegający na wykonaniu zabezpieczeń tablic w obrębie klatki schodowej
PFliegera 18Opinia techniczna/ekspertyza dot. oceny stanu technicznego oraz naprawy elewacji i balkonów
PFliegera 10Wymiana pionów instalacji wod-kan (c.w.u, z.w. kanalizacja, cyrkulacja)
PFliegera 3Remont schodów terenowych przed wejściem do budynku
PMikołowska 113Remont klatki schodowej
PBrynowska 57a-63Remont nawierzchni drogowych – I etap
PBrynowska 57ARemont posadzki korytarzy (II etap wymiana na 2 piętrach budynku 57A)
PBrynowska 57ARemont zsypu wraz z wymianą oświetlenia w komórkach zsypowych na LED
PBrynowska 63Kompleksowy remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów i montażem nasad kominowych
PBrynowska 63Zabudowa głównego wyłącznika przeciwpożarowego  wraz z instalacją sterowniczą i wymianą linii zasilającej
TBrynowska 57APT remontu instalacji c.o.
TBrynowska 63PT remontu instalacji c.o.
TBrynowska 45PT remontu instalacji c.o.
TGallusa 13BNaprawa termomodernizacji w części balkonowej
PLigocka 5AWymiana pionów instalacji wod-kan
PW. Pola 29Utwardzenie terenu wokół pojemników półpodziemnych montowanych przez MPGK
PGallusa 4Remont instalacji wod-kan, CO prowadzonych pod stropem w „podcieniu” – remont towarzyszący termomodernizacji budynku
PMikołowska 112-116Remont kominów ponad dachem wraz z inwentaryzacją
PPiękna 49-55Remont kominów ponad dachem wraz z inwentaryzacją
TMikołowska 116Wykonanie modernizacji SWC, montażu automatyki pogodowej i systemu telemetrii, remont pomieszczenia
TBrynowska 51a – 51bPT systemu optymalizacji zużycia ciepła (układ podmieszania)
PBrynowska  51CRemont sieci kanalizacji sanitarnej towarzyszący remontowi nawierzchni drogowej

ADM Kokociniec

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
PPanewnicka 337-367Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi
PPanewnicka 337-339Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego remontu balkonów
PPanewnicka 337-339Remont balkonów w budynku mieszkalnym wg PT – klatka 339
TPanewnicka 361-367PT na wykonanie remontu ścian przyziemia budynku do poziomu fundamentów wraz z poprawą izolacyjności przegród, naprawą opaską wokół budynku oraz dociepleniem ściany północnej.
PKijowska 53Wymiana rejestratora systemu monitoringu wizyjnego
DKijowska 55Wymiana 2 szt. dźwigów
TPłochy 4Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna.
PKijowska 47Wymiana rejestratora systemu monitoringu wizyjnego
PKrucza 24Wymiana zaworów podpionowych odcinających CWU i ZW umożliwiających odcięcie dopływu wody

ADM Zadole

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
PArmii Krajowej 21bRemont schodów wejściowych do budynku
PArmii Krajowej 25Remont dachu, remont kominów wraz z inwentaryzacją
TKoszalińska 37Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna. Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków.
PTraktorzystów 30Remont balkonów na podstawie PT – I ETAP
PMałopolska 32-34Remont dachu, remont kominów wraz z inwentaryzacją
PGdańska 18Wymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (6 pionów)
TGdańska 20Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna.
PZadole 44bWymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (6 pionów)
PZadole 44aWymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (2 piony)
PGdańska 14, 16Wymiana pionów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dachowymi (4 piony)

ADM Rolna

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
PKłodnicka 68-74Kompleksowy remont balkonów i loggii wraz z  balustradami żelbetowymi
TGrzyśki 15 abcWykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ,  budki dla ptaków.
DAdwentowicza 17Wymiana 2 szt. dźwigów
TAdwentowicza 17Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, opinia ornitologiczna.
PLigocka *88-90 lub
Ligocka 88b-90b
Remont pokrycia dachowego wraz ze świetlikiem dachowym oraz naprawą kominów i nasad kominowych, a także wymianą instalacji odgromowej
PKredytowa 17Wymiana głównej tablicy elektrycznej

ADM Słoneczna

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
PAkacjowa 1, 3, 5Wymiana 2 pionów instalacji wod-kan
PAkacjowa 1, 3, 6Wykonanie podłoża pod wiatę śmietnikową
PAkacjowa 5Remont elewacji wraz z remontem balkonów* (strona Z i Pd)
PSportowa – ZłotaWymiana 1 pionu instalacji wod-kan
PŚciegiennego 43 -G,
Słoneczna 81 – 83G
Wykonanie zbiorczych koryt kablowych instalacji teletechnicznych (UPC, NETIA, ORANGE itd.);
PSłoneczna 71Wykonanie pionu zbiorczego korytka kablowego instalacji teletechnicznych (UPC, NETIA, ORANGE, itp.)
PSłoneczna 69Remont klatki schodowej
PSłoneczna 69Wykonanie uszczelnienia dwóch pionów kanalizacji deszczowej
TSłoneczna 73Audyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna.
TSłoneczna 77Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków.
DSłoneczna 76Wymiana 2 szt. dźwigów
TSłoneczna 78Wykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków.
TŚciegiennego 49dAudyt energetyczny i PT termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, PT modernizacji instalacji CO, opinia ornitologiczna.

ADM Załęże

Rodzaj funduszuLokalizacjaZakres rzeczowy robót
PSkrzeka 2aWymiana 2 pionów instalacji wod-kan
PGliwicka 220aRemont sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem studni
PGliwicka 222-dRemont skorodowanych skrzynek głównych zaworów gazowych (I etap)
PGliwicka 222-dRemont domofonów
PGliwicka Wymiana 2 pionów instalacji wod-kan – kontynuacja
PJanasa 7a, Ondraszka 11, 19Remont instalacji elektrycznej zasilającej wentylatory i ich wymiana
POndraszka 19Wymiana instalacji gazowej w korytarzach / 2 seg.
PJanasa 3a,7a,15a,
Ondraszka 11,19
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ostatnich kondygnacji obiektów
TJanasa 15aWykonanie kompleksowego ocieplenia budynku wraz z robotami towarzyszącymi /w tym m.in.: remont systemów domofonowych, nawiewniki, nadzór ornitologiczny, AZART, uzyskanie decyzji RDOŚ, budki dla ptaków.
PWyplera 7 efPT remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyplera 7 ef z uwzględnieniem normy N SEP-E-002 wraz z ze SIWZ kosztorysem inwestorskim , przedmiarem robót i zestawieniem materiałów.
PWypleraWymiana 2 pionów instalacji wod-kan – kontynuacja
PGliwickaRoboty dachowe /naprawa, wymiana uszkodzonych nasad, wymiana lub uzupełnienie kominków kanalizacyjnych, naprawa tynków na kominach/
Pfundusz remontowy podstawowy
Tfundusz remontowy termomodernizacyjny
Dfundusz remontowy dźwigów